TEKNOPLAST 50

Epoksi boja

TEKNOPLAST 50 je dvokomponentna epoksi završna boja. Primjena: Upotrebljava se kao temeljni i završni premaz u kemijsko i abrazivno otpornim epoksi sustavima pa i u sustavu održavanja. Odlikuje se dobrom prionjivošću na sirovi cink, aluminij, tanki lim i čelik otporan na kiseline.

Boja se može brzo ponovno premazivati i stoga se može primijeniti kada je potreban ubrzan tempo bojenja. Pogodna je za „twin-feed“ prskanje. Odlikuje se dobrom otpornošću na mehanička oštećenja, ulja, masti, otapala i prskanje kemikalija. Za upotrebu na temperaturama ispod +10°C treba primijeniti TEKNOPLAST PRIMER WINTER HARDENER 7399 (t.i. 1320) ili TEKNOPLAST WINTER HARDENER 7212 (t.i. 1317).

Tehničke informacije

Sigurnosno tehnički list

Priprema površine

Uklonite s površine sve nečistoće koje bi mogle biti štetne za površinsku pripremu i bojenje. Odgovarajućim postupkom uklonite i soli topive u vodi. Površine treba adekvatno pripremiti za različite materijale: ČELIK: Pjeskarenjem uklonite hrđu i okujinu do stupnja Sa 2½ (standard ISO 8501-1). Na tankom limu brušenje poboljšava prionjivost boje. CINK: Strukture iz vruće pocinčanog čelika koje su izložene vanjskim utjecajima moraju se prije bojenja mokro pjeskariti (Sas) do mat izgleda. Za čišćenje su prikladna sredstva aluminijev oksid i prirodni pijesak. Prema standardu 12944-5 bojenje djelomično ili potpuno uronjenih galvaniziranih objekta nije preporučeno. Bojanje vruće pocinčanih površina koje su izloženje uranjanju treba posebno provjeriti sa Teknosom. Preporuča se tretiranje novog pocinčanog tankog lima mokrim pjeskarenjem (SaS). Površine, koje su matirane zbog izloženosti vanjskim utjecajima, mogu se obraditi RENSA STEEL deterdžentom. ALUMINIJ: Površinu očistite RENSA STEEL U deterdžentom. Površine, koje su izložene vremenskim utjecajima, treba brusiti ili pjeskariti (AlSaS). STARE OBOJENE POVRŠINE POGODNE ZA PONOVNO NANOŠENJE: Uklonite nečistoće koje mogu biti štetne za novo nanošenje boje (npr. masnoće i soli.). Površina mora biti suha i čista. Površine stare boje, koja premašuje maksimalno propisano vrijeme za dodatnu aplikaciju, treba brusiti. Oštećeni dijelovi trebaju biti pripremljeni prema zahtjevima za podlogu i održavanje premaza. Mjesto i vrijeme pripreme treba pažljivo izabrati, da površina ne zaprlja ili navlaži prije daljnje obrade. Dodatne korisne informacije za pripremu površine mogu se naći u normi EN ISO 12944-4 i ISO 8501-2.

Nanošenje

Treba uzeti u obzir "pot life" (vrijeme korištenja) za pripremanje odgovarajuće količine mješavine. Prije aplikacije treba komponentu A i B izmiješati u pravom omjeru. Temeljito miješati do dna posude za miješanje. Neadekvatno miješanje ili pogrešan omjer miješanja rezultira nesavršenostima u stvrdnjavanju i oštećenim svojstvima filma. Prije upotrebe temeljito promiješati. Preporučeno nanositi bezračnim raspršivačem jer jedino sa tom metodom je moguće postići preporučene debljine u jednom nanosu. Prikladna veličina bezzračne mlaznice 0,013 - 0,019". Četka se može koristiti za popravke i bojanje manjih površina. U slučaju nanošenja „twin-feed“ prskanjem omjer miješanja na pumpi mora biti 4 : 1. Provjerite tlak na pumpi pa i potrošnju baze i kontakta kako biste osigurali pravi omjer miješanja. Kod nanošenja „twin-feed“ prskanjem komponente ne možete razrijediti.

Uvjeti kod nanošenja

Površina, koju bojte, mora biti suha. Tijekom nanošenja i za vrijeme sušenja temperatura okolnog zraka, temperatura površine i temperatura proizvoda mora biti min. +10°C i relativna vlažnost zraka max. 80%. Temperatura površine i boje mora biti isto tako najmanje 3° C viša od točke rosišta u okolini. Kada koristite TEKNOPLAST WINTER HARDENER 7212 temperatura okolnog zraka i površine koja se boja treba biti iznad -5°C. Temperatura boje tijekom miješanja i nanošenja mora biti iznad +15°C.

Skladištenje

Rok trajanja nalazi se na oznaci. Čuvati na hladnom i suhom mjestu u dobro zatvorenim posudama.
Ukupna masa suhe tvari oko 800 g/l
Volatile organic compound (VOC) (Za promješani proizvod, Baza i utvrđivač u omjeru 4:1) Oko. 430 g/l (Teoretski, prema IED 2010/75/EU) 381 g/l (Testirano prema China GB/T 23985-2009)
Vrijeme upotrebljivosti mješavine 4 h (+23 °C)
Omjer miješanja 4:1 volumenski (komp. A : komp. B)
Utvrđivač Comp. B: TEKNOPLAST HARDENER
Sjaj Polu-sjaj
Sustav za niansiranje Teknomix;Teknotint
Praktična potrošnja Vrijednosti ovise o vrsti primjene, uvjetima na površini, gubitaka, itd.
Vrijeme sušenja – prašno suh 1 h (ISO 9117-3:2010)
Vrijeme sušenja – suho na dodir 4 h (ISO 9117-5:2012)
Razrjeđivač Standardnim razrjeđivačem: TEKNOSOLV 9506.
Čišćenje TEKNOSOLV 9506 or TEKNOSOLV 9530.
Boje Isti sustav nijansiranja bi se trebao koristiti u cijelom projektu. Tvornički napravljene nijanse prema dogovoru.
Oznake sigurnosti Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda.