Lähetys kerrallaan kohti hiilineutraaliuutta

Teknos kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa vähentääkseen ympäristövaikutustaan. Ilmastotekoja tehdään ja pohditaan myös yhteistyössä asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Hyödyntämällä Posti Green -kuljetuspalveluita Teknos pyrkii hillitsemään kuljetuksista aiheutuvia päästöjä.

Teknos haluaa suojella ympäristöä ja vähentää oman toimintansa ympäristövaikutuksia tuottamalla pitkäkestoisia tuotteita ja kehittämällä asiakasratkaisuja, jotka tukevat asiakkaiden vastuullisuustavoitteiden täyttämistä. Samoin Teknoksen tavoitteena on toteuttaa vastuullista hankintaa ja arvioida omaa toimintaansa koko toimitusketjussa. Posti Green -palvelua hyödyntämällä Teknos pystyy vähentämään omaa ympäristövaikutustaan Postin kautta kulkevien lähetysten osalta.

Posti Green -palvelu tarkoittaa sitä, että Posti vähentää aktiivisesti toiminnastaan syntyviä ympäristövaikutuksia ja neutraloi jäljelle jäävät päästöt osallistumalla sertifioituihin ilmastoprojekteihin. Postin projekteissa fossiilisia päästöjä vähennetään lisäämällä uusiutuvan energian tuotantoa tai parantamalla energiatehokkuutta. Sijoitus voidaan tehdä esimerkiksi tuulivoimahankkeeseen Intiassa. Teknos Suomen kaikki Postin kautta kulkevat kuljetukset ovat nykyään hiilineutraaleja. Asiakkaille Posti Green -merkintä näkyy Postin autoissa ”Ilmastoystävällinen kuljetus” -merkinnällä.

Posti Green -palveluun siirtyminen on osa Teknoksen vastuullista toimitusketjua.

”Asiakkaamme kiinnittävät entistä enemmän huomiota vastuullisuuteen. Tavoitteemme on kehittää yhdessä asiakkaiden kanssaan uudenlaisia, ympäristöä säästäviä ratkaisuja ja palveluita. Vastuullisuus on tärkeä kriteeri myös toimittajavalinnassa; haluamme, että vastuullisuus alkaa heti tuotantoketjun alkupäässä, raaka-aineiden hankinnassa ja kulkee läpi toimitusketjun aina loppukäyttäjälle saakka”, Indirect Group Procurement Manager Jarno Salomäki kertoo.

Vaihto Posti Green -palveluihin tapahtui normaalin kilpailutusprosessin kautta.

”Kilpailutuksen yhteydessä arvioimme toimittajat usean eri kriteerin pohjalta. Arviointikriteereinä olivat mm. palveluiden tuottamisen laatu, sitoutuminen Teknoksen asiakaslupaukseen toimitusvarmuuden osalta, kustannustehokkuus ja strategiassamme määritellyt vastuullisuusnäkökulmat, joita Posti Green -palvelu edustaa. Koimme, että palvelu tukee hyvin sekä yritysvastuuohjelmaamme että kemianteollisuuden asettamaa tavoitetta alan hiilineutraalisuudesta”, Jarno kertoo.

”Meitä ilahdutti myös kovasti Postin positiivinen palveluasenne koko prosessin aikana”, Jarno mainitsee.

Teknoksen vastuullisuusohjelmassa on neljä fokusaluetta: kestävät tuotteet ja palvelut, vastuullinen toimitusketju ja tuotanto, ihmisten kehittäminen ja tulevat sukupolvet.Teknos on ottanut käyttöön Posti Green -pavelut