WOODEX BIOLEUM

Puuöljy

  • Vesiohenteinen

Vesiohenteinen, kertaalleen siveltävä, sävytettävä puuöljy. Raaka-aineista 80 % on valmistettu uusiutuvista luonnonvaroista. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 721.

Tarkoitettu ulkona sijaitsevien puutarhakalusteiden suojaukseen. WOODEX BIOLEUM puuöljy suojaa puupintoja kosteudelta, likaantumiselta sekä sävytettynä auringon UV-säteilyn vaikutuksilta. Vähentää puupintojen halkeilua ja antaa viimeistellyn ulkonäön.

Käyttöturvallisuustiedote

Pinnan esikäsittely

Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Likaiseksi pinttynyt ja aikaisemmin öljykäsitelty puupinta pestään RENSA TERRACE pesuaineella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua. Suosittelemme, että eksoottisista puumateriaaleista valmistetut kalusteet ennen käsittelyä saavat "ilmastoitua" vähintään 2 viikkoa säälle ja sateelle alttiina. Vanhat maali- tai lakkakerrokset on poistettava ennen käsittelyä.

Käsittelyohje

Tuote sekoitetaan hyvin ennen levitystä. Sävytettyä tuotetta on sekoitettava tarvittaessa myös käytön aikana. WOODEX BIOLEUM puuöljy levitetään siveltimellä tai sienellä vain yhteen kertaan tasaisesti. Öljy levitetään siten, että se muodostaa ohuen tasavärisen pinnan. Suuri kalvonpaksuus aiheuttaa läikikkyyttä, hidastaa kuivumista ja saattaa jopa hilseillä voimakkaassa ilmastorasituksessa. Mahdollinen imeytymätön öljy pyyhitään pois rätillä noin 10 minuutin kuluttua levityksestä.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun suhteellisen kosteuden tulee olla alle 20 % puun painosta. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalausta voimakkaassa auringonpaisteessa tai kostealla säällä on vältettävä.

Varastointi

Ei saa jäätyä.
Kuiva-ainepitoisuus n. 28 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
Tiheys n. 1 g/ml
Kosketuskuiva 12 tunnin kuluttua
Läpikuiva 96 tunnin kuluttua. Vältä kuitenkin käsitellyn pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisen viikon aikana.
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä ja RENSA BRUSH pensselipesuaineella.
Säänkestävyys Jatkuvan säärasituksen alaisille pinnoille käsittely uusitaan vuosittain tai tarpeen mukaan.
Pakkauskoot Väritön ja ruskea: 0,45 L ja 0,9 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.