Suuronnettomuusharjoitus Rajamäellä 22.3.2023

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja Teknos Oy harjoittelevat Teknoksen Rajamäen tehdasalueella 22.3.2023 noin klo 13-15.

Kyseisenä aikana alueen ympäristössä liikkuu hälytysajoneuvoja ja alueella voi olla myös havaittavissa vaaratonta savua.

Harjoituksista voi aiheutua vähäisiä häiriöitä alueen liikenteelle. Pelastustyöt kemian tuotantolaitoksessa edellyttävät yritykseltä ja pelastuslaitokselta sekä muilta toimijoilta saumatonta yhteistyötä ja harjoitusten avulla varmistetaan pelastustoimien sujuvuus kaikissa olosuhteissa.

Lisätietoja

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos: palomestari Ville Vahala puh. 09 8394 0000/tilannekeskus

Teknos Oy: Tehdaspalvelupäällikkö Meea Kortesvuo +358 40 675 3009

Julkaistu: 22.3.2023