Päivitys 9.6.2020: Tukes hyväksyy ja vahvistaa TEKNOSAFE 2407-00 Palosuojapohjamaalin paloluokituksen B-s1,d0  

Päivitys TEKNOSAFE 2407-00 Palosuojapohjamaalin kiistettyyn palosuojaluokitukseen savuntuoton osalta.   

Suomen Turvallisuus- ja kemikaaliviranomainen Tukes hyväksyy ja vahvistaa Tanskan turvallisuusviranomaisen (Danish Institute of Fire and Security Technology DBI) tuottaman testauksen testituloksen ja myöntää, että TEKNOSAFE 2407-00 voidaan markkinoida paloluokituksella B-s1,d0.  

Vaikka Tukes ei vedä takaisin oman testinsä tuloksia, Tukes on vahvistanut asian Teknokselle tilanteen ratkaisemiseksi:  

”Tukes on arvioinut tuotteen valmistajalta saamien selvitysten perusteella. Danish Institute of Fire and Security Technology testiraportin PFA11203A 2018-06-25 mukaan Teknosafe 2407-00 täyttää valmistajan ilmoittaman paloluokituksen B-s1,d0.”   

Tutustu halutessasi Tukesin vastineeseen kokonaisuudessaan.  

Alla aiempi tiedotteemme aiheeseen liittyen. Lisätietoja tarvittaessa Teknoksen myyntiorganisaatiolta.  

 

***

Teknos kiistää Tukesin testitulokset TEKNOSAFE 2407-00 Palosuojapohjamaalista

Suomen Turvallisuus- ja kemikaaliviranomaisen Tukesin 2.4.2020 julkaisema verkkojulkaisu arvioi muutamia markkinoilla olevia palosuojatuotteita perustuen vuoden 2017 aikana toteutettuihin testeihin. Testin mukaan useassa pinnoitteessa havaittiin puutteita niiden palosuojaominaisuuksissa, mukaan lukien Teknoksen TEKNOSAFE 2407-00 Palosuojapohjamaali. Teknos kiistää nämä väitteet. 

Ristiriitaisuudet muiden testauslaitosten kanssa  

Tukesin testin mukaan TEKNOSAFE 2407-00 Palosuojapohjamaalin palosuojaominaisuudet täyttivät paloluokituksen vaatimukset muutoin, mutta testin perusteella tuote kuuluu savuntuoton osalta luokkaan B-s2, d0, kun taas Teknoksen testisertifikaattien mukaan tuote kuuluu paloluokkaan B-s1,d0. Teknoksen havaintojen perusteella Tukesin teettämää testiä ei olisi toteutettu kaikilta osin vallitsevan standardin mukaisesti. Teknos on ollut testin toteutuksessa havaitsemiensa seikkojen vuoksi yhteydessä Tukesiin ja on pyytänyt Tukesilta oikaisua TEKNOSAFE 2407-00 Palosuojapohjamaalin osalta. 
 
Teknos vakuuttaa, että TEKNOSAFE 2407-00 Palosuojapohjamaali täyttää paloluokituksen B-s1,d0 vaatimukset, kuten on osoitettu sekä luokitustesteissä, asiakastesteissä että muiden kansallisten viranomaisten suorittamissa markkinatesteissä. Tällaisia testejä ovat muun muassa Ruotsin markkinatutkimuksen SBI (Single Burn item)-testit sekä kaksi Tanskan turvallisuusviranomaisen (Danish Institute of Fire and Security Technology DBI) tuottamaa testausta, joiden perusteella Teknoksen TEKNOSAFE 2407-00 Palosuojapohjamali täyttää B-s1,d0 -paloluokituksen vaatimukset. Testeistä ensimmäinen on toteutettu noin kuukautta ennen Tukesin järjestämää testiä ja jälkimmäinen noin kuusi kuukautta sen jälkeen. 

TEKNOSAFE 2407-00 asiakkaat 

TEKNOSAFE 2407-00 Palosuojapohjamaali on suojannut rakennuksia jo monien vuosien ajan. Teknos haluaa vakuuttaa asiakkaitaan, että Teknoksen puun palosuojamaalausjärjestelmä, mukaan lukien TEKNOSAFE 2407-00, täyttää paloluokituksen B-s1,d0 vaatimukset, ja tuotteita voidaan käyttää hyväksyttyjen tuotesertifikaattien mukaisesti. 
 
Teknos on ollut yhteydessä Tukesiin ja pyytänyt Tukesia oikaisemaan julkaisemaansa tiedotetta TEKNOSAFE 2407-00 Palosuojamaalia koskevilta osin sekä informoinut Tukesia heidän 2017 toteutetun testin tulosten ristiriitaisuudesta muiden akkreditoitujen testauslaitosten tulosten kanssa.    
 
Voit olla yhteydessä Teknoksen myyntihenkilöstöön saadaksesi lisätietoa tuotteesta ja tilanteesta.