Pikkuyrittäjät auditoivat Teknosta

Teknoksella nähtiin vipinää ja vilskettä huhtikuussa, kun Pikkuyrittäjät-ohjelmaan osallistuneet koululaiset pääsivät auditointihommiin Rajamäen ja Pitäjänmäen toimipisteisiin. Pikkuyrittäjät on alakoululaisille suunnattu yrittäjäkasvatuksen ohjelma, johon koululuokat voivat halutessaan osallistua. Ohjelman loppusuoralla lapset perustavat ja pyörittävät omaa 2–4 hengen yritystään.

Teknos on tukenut Pikkuyrittäjiä muutaman vuoden, ja tänä vuonna yhteistyön muotoa lähdettiin miettimään vastuullisuusnäkökulmasta. Vastuullisuus näkyy vahvasti Teknoksen uudistuneessa strategiassa.

”Koska ohjelman tarkoituksena on perustaa oma yritys, halusimme kannustaa lapsia miettimään millä tavoin vastuullisuus voi konkreettisesti näkyä yrityksen toiminnassa. Lisäksi herättelimme samalla omaa henkilökuntaamme pohtimaan, miten he voivat omassa toiminnassaan toimia vastuullisemmin. Arvelimme, että nuori sukupolvi saattaisivat antaa meille kaikille miettimisen aiheita. Samalla toivoimme, että lapset oppisivat itse lisää vastuullisuudesta”, kertoo viesintäasiantuntija Janike Mäkelä.

Lyhyen alkubriiffin aikana lapset tutustuivat Teknoksen toimintaan ja maalinvalmistusprosessiin. Ohjeistuksen ja esittelyn jälkeen lähdettiin kierrokselle Teknoksen laboratorioon, henkilöstöravintolaan, Gallus-koulutuskeskukseen ja toimistoon.

Salapoliisityön lisäksi auditoinnissa tarvittiin haukan katsetta ja pientä rohkeutta: joihinkin kysymyksiin kun vastauksen vain henkilökuntaa haastattelemalla. Auditoinnissa havainnoitiin mm. turvallisuuteen, työhyvinvointiin ja ympäristöön liittyviä asioita.

”Mikä on defibrillaattori?”, moni kysäisi. Monelle taas oli selvä asia, että kasvisruuan syöminen on parempaa pallollemme – piste siis Teknokselle siitä, että kasvisvaihtoehto on tarjolla henkilöstöravintolassa päivittäin. Kysymysten ohella valaistiin myös, miten tietyt asiat – kuten esimerkiksi etätyön tekeminen – nivoutuvat vastuullisuuteen.

Päivän päätteeksi teknoslaiset saivat auditoijilta asiaankuuluvan palautteen ja listan parannusehdotuksista.

”Paras palaute oli ehdottomasti kysyttäessä, oliko ollut kiva päivä – lasten lisäksi mukana ollut Teknos-tiimi sekä koko Pikkuyrittäjien henkilökunta kiitteli jälkikäteen, että oli ollut hauskin koulu/työpäivä pitkään aikaan”, Janike nauraa.

Lasten ideoista ja huomiosta on nyt tehty toimenpidelista.

”Lapset nostivat esiin sekä turvallisuuteen että ympäristöön liittyviä asioita, joihin me tietenkin puutumme. Aiomme helpottaa kierrättämistä laatimalla esimerkiksi selkeät kierrätyspisteiden kartat molempiin toimipisteisiin. Samoin esimerkiksi ensiapuohjeet tuodaan näkyvämmälle paikalle. Raportoimme tuloksista tietenkin myös mukana olleille Rajamäen ja Lahnuksen kouluille. Näin oppilaat tietävät, että heidän panostuksellaan on oikeasti ollut merkitystä”, Janike huomauttaa.