Teknos on julkaissut EPD-mallin mukaiset ympäristöselosteet

Teknos on julkaissut Euroopassa ensimmäisten maalivalmistajien joukossa standardisoidun EPD-mallin mukaiset ympäristöselosteet.

​EPD (Environmental Product Declaration) -ympäristöseloste on standardisoitu malli, jolla voidaan määrittää tuotteen ympäristövaikutuksia. Standardi perustuu eurooppalaista standardisointia edistävän CEN:n (European Committee of Standardization) julkaiseman EN 15804 -standardiin sekä kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n ISO 14025 -standardiin. Selosteet käsittävät koko tuotteen elinkaaren aina raaka-aineiden hankinnasta tehtaan portille saakka (cradle-to-gate).

Ympäristöselosteet käsittävät tuotteiden raaka-aineiden hankintaan, valmistuksessa käytettyyn energiankäyttöön ja sen tehokkuuteen, raaka-ainekoostumukseen, päästöihin ja hävikkiin liittyvät ympäristövaikutukset. Ympäristöselosteisiin on listattu tuotteet, jotka kuuluvat selosteen piiriin.

 EPD-ympäristöselosteet julkaistaan aina virallista kanavaa pitkin ja ne ovat hyväksytyn julkaisijan verifioimat. Teknoksen EPD-ympäristöselosteiden julkaisijana toimii Rakennustietosäätiö RTS sr.

 Ympäristöselosteet tehtiin Rajamäen tehtaalla valmistettaville Teknoksen Kauppa- ja rakennusmaalituotteille kolmessa ryhmässä:

  • Vesiohenteiset sisämaalit 
  • Vesiohenteiset ulkomaalit 
  • Vesiohenteiset lakat sekä kalustemaalit ja -pinnoitteet

"Ympäristöselosteet puhuttelevat erityisesti arkkitehtejä ja suunnittelijoita. Maalien ympäristövaikutukset voidaan nähdä osana suurempaa kokonaisuutta – koko rakennuksen ympäristövaikutusta. On vain ajan kysymys, milloin standardien mukaiset EPD-ympäristöselosteet eivät ole vain kilpailuetu, vaan pikemminkin lähtökohta rakennuksen suunnittelijan pöydällä", sanoo Teknos Suomen toimitusjohtaja Arto Mannonen

Ympäristöselosteiden käännökset on julkaistu suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi, puolaksi, englanniksi ja viroksi.

"EPD-ympäristöseloste on puolueeton, kansainvälisesti vertailukelpoinen dokumentti tuotteidemme ympäristövaikutuksista. Laskentamenetelmää hyödyntäen voimme myös itse oppia siitä, miten voimme jatkuvasti parantaa toimintaamme kohti kestävämpiä valintoja mm. raaka-aineiden, pakkausmateriaalien kuin energiankäytönkin saralla", Mannonen jatkaa.

Lisätiedot: 

Tuotepäällikkö Sini Puonti, p. 09 5060 9363

Projektipäällikkö Marjo Remes, p. 09 5060 9396