Teknos Jäseneksi ECOVADIS-verkostoon

Teknos on liittynyt globaaliin EcoVadis-verkostoon. Ostajille ja toimittajille suunnatussa vastuullisen hankinnan verkostossa mukana on yli 45 000 toimijaa useilta eri toimialoilta ja maista. EcoVadis on tapa seurata tavarantoimittajien kestävän kehityksen suorituskykyä. Toimittajia arvioidaan EcoVadiksen kautta 21 kriteerin avulla. Kriteeristössä otetaan kantaa mm. miten hyvin organisaatiot ottavat huomioon ympäristöön, vastuullisen hankintaan, työolosuhteisiin ja ihmisoikeuksiin sekä bisnesetikkaan kuten korruptioon tai lahjontaan liittyvät asiat. EcoVadis perustuu kansainvälisiin vastuullisuustyön standardeihin, kuten yhteiskunta- ja yritysvastuuraportointia varten kehitettyyn GRI-ohjeistoon (Global Reporting Initiative), YK:n Global Compact -aloitteeseen ja ISO 26000 -standardiin.

”Osana vastuullisuusohjelmaansa Teknos haluaa varmistaa, että yrityksellä on parempi läpinäkyvyys koko toimitusketjuun ja toimittajiin. EcoVadis-jäsenyys auttaa meitä tässä tavoitteessa. EcoVadiksen avulla paranamme toimittajavalintaprosessia myös ympäristövastuun näkökulmasta sekä hallitsemme raaka-aineisiin ja toimittajiin liittyviä riskejä”, Group Procurement Manager Satu Rauhala sanoo.

EcoVadiksella käytössä on useita työkaluja toimitusketjun arviointiin. Perinteisen arviointiraportin lisäksi EcoVadis pyrkii seuramaan toimittajia esimerkiksi 360-tyyppisesti, eli läpi vuoden eri tietolähteitä hyödyntämällä. Verkoston vaikuttavuus piilee sen voimassa yhdistää ostajat, jotka voivat yhdessä auttaa ja vaatia toimittajia kehittymään vastuullisuusnäkökulmasta.

”EcoVadiksen raportin perusteella voimme ehdottaa parannusehdotuksia toimittajille. Nämä ehdotukset näkyvät myös muille saman toimittajan ostajille, ja täten he voivat halutessaan ajaa sama asiaa kuin me. Toivomme, että voimme yhteistyöllä aktiivisesti viedä toimialaa kohti vastuullisempaa suuntaa, parantaa laatua ja sitouttaa yhä enemmän toimijoita vastuulliseen hankintaan ja toimintaan”, Satu kertoo.