Teknokselle kunniamaininta finnish security awards -palkintojenjakotilaisuudessa

Finnish Security Awards -turvallisuuspalkintoja jaetaan vuosittain yrityksille, yhdistyksille, organisaatioille ja henkilöille. Tavoitteena on nostaa esiin esimerkillistä turvallisuustoimintaa ja turvallisuusinnovaatioita ja siten korostaa turvallisuustoiminnan tärkeyttä. ​Palkinnot jakaa Finnsecurity ry:n jäsenlehti Turvallisuus & Riskienhallinta​ yhteistyössä lähes 30 organisaation kanssa.

Teknos Oy oli ehdolla Vuoden turvallinen organisaatio -palkinnon saajaksi ja sijoittui sarjassa kolmen parhaan joukkoon. Vuoden turvallinen organisaatio -palkinto jaetaan yritykselle tai muulle organisaatiolle, joka on esimerkillisellä tavalla järjestänyt turvallisuuttaan ja luonut positiivista turvallisuuskulttuuria.​

Turvallisuuteen panostaminen näkyy Teknoksella monella tavalla. Viimeisen 10 vuoden aikana olemme saaneet työtapaturmataajuuden putoamaan 41:stä 6:een ja poissaolopäivät kymmenesosaan. Turvallisuushavainnot on otettu osaksi tuotantopalkkiota ja siten on edistetty henkilöstön sitoutumista turvallisuusasioihin.

Teknos on järjestänyt henkilöstölle alkusammutusharjoituksia, ensiapukoulutuksia ja valmennuksia, joissa inhimillinen tekijäkin on huomioitu. Lisäksi Teknos on ottanut käyttöön automatisoituja työvälineitä ja tietoteknisiä ratkaisuja, jotka edesauttavat turvallisuuden ja tuottavuuden parantamista. Käyttöön otettu Lean-menetelmä lisää työturvallisuutta ja toimintajärjestelmässä on mukana riskienhallintamoduuli, joka auttaa varautumaan uhkiin.

Teknos kehittää turvallisuuskulttuuria kannustamalla henkilöstöä tekemään turvallisuushavaintoja ja ohjeistamalla turvalliseen työntekoon. Turvallisuudesta huolehtiminen on koko yrityksen yhteinen asia.

"On hienoa nähdä, että määrätietoinen panostamisemme turvallisuuteen huomataan ja sitä arvostetaan myös yrityksemme ulkopuolella. Kiitos palkinnosta kuuluu koko henkilöstölle, sillä me yhdessä rakennamme Teknoksen turvallisuuskulttuuria", kiittää toimitusjohtaja Arto Mannonen. 

Palkintojenjakotilaisuus pidettiin tänä vuonna Säätytalolla Helsingissä 21.11.2017. 

"On hienoa nähdä, että määrätietoinen panostamisemme turvallisuuteen huomataan ja sitä arvostetaan myös yrityksemme ulkopuolella. Kiitos palkinnosta kuuluu koko henkilöstölle, sillä me yhdessä rakennamme Teknoksen turvallisuuskulttuuria"
toimitusjohtaja Arto Mannonen