WOODEX AQUA BASE

Pohjustepuunsuoja

  • Vesiohenteinen
  • Puunsuoja-aine

Biosididirektiivin 98/8/EY määräysten mukaisesti hyväksytty puunsuojavalmiste (valmisteryhmä 8). Lupanumero FINBP20122407. WOODEX AQUA BASE on käyttövalmis vesiohenteinen pohjustepuunsuoja puupintojen pohjustukseen ennen pintakäsittelyä. WOODEX AQUA BASE on tarkoitettu kuluttaja- ja ammattikäyttöön puun lahottaja- ja sinistymäsieniä vastaan käyttöluokissa 2 ja 3 (SFS-EN 335-1). WOODEX AQUA BASElla suojataan puuta, joka on joko jatkuvasti alttiina säälle tai on suojassa säältä, mutta kastuu usein. WOODEX AQUA BASE ei sovellu käytettäväksi puuosiin, jotka ovat kosketuksissa maaperän kanssa ja kastuvat jatkuvasti tai ovat jatkuvassa kosketuksessa makean tai suolaisen veden kanssa. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 131 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 86).

Ikkunankarmit, ulko-ovet, ulkoverhoilu, lauta- ja hirsirakenteet, aidat, räystäänaluset, autokatokset yms. käsittelemättömät puunpinnat. WOODEX AQUA BASE:lla pohjustettu puupinta on pintakäsiteltävä mahdollisimman pian, ennen ensimmäistä sadetta. Pintakäsittelyyn soveltuvat Teknoksen puupintojen ulkomaalaukseen tarkoitetut vesi- ja liuotinohenteiset puunsuojat, kuullotteet, pohjamaalit, talomaalit sekä kalustemaalit.

Käsittelyohje

WOODEX AQUA BASE käytetään ohentamattomana. Sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. WOODEX AQUA BASE levitetään puhtaalle ja kuivalle pinnalle pehmeällä siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Pienissä työpajoissa ammattikäytössä WOODEX AQUA BASE voidaan levittää myös kastamalla. Käsin tehtävän kastamisen on tapahduttava rajatulla alueella, jossa on vettä läpäisemätön lattia. Käsitelty puutavara on varastoitava katetussa tilassa, jossa on talteenottojärjestelmä, tai vettä läpäisemättömällä alustalla. Kun käsittely tapahtuu rakennuspaikalla, älä saastuta maaperää ja pintavesiä tuotteella. Käsittele tuotetta ja kuivata äskettäin käsitelty puu paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säälle altistuva puu on pintakäsiteltävä tarkoitukseen soveltuvalla tuotteella, minimi kuivakalvonpaksuus 100 μm, mihin päästään 1-3 käsittelykerralla tuotteesta riippuen. Pintakäsittelyssä noudatetaan käytettävän tuotteen käyttöohjeita. Pintakäsittely on tehtävä ennen kuin puupinta joutuu sateelle alttiiksi. Pintamaali ei saa sisältää sienten torjuntaan tarkoitettua triatsolia.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja pohjustepuunsuojan lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Ei saa jäätyä. Sopivin varastointilämpötila on +10 - +25 °C.
Kuiva-ainepitoisuus n. 5 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
Tiheys n. 1 g/ml
Välineiden pesu Haalea vesi ja saippua
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit Biosididirektiivi 98/8/EY