TEKNOSPRO MAX

Täyttävä yleistasoite

  • Vesiohenteinen
  • Tasoite

Käyttövalmis, harmaa vesiohenteinen ruiskutasoite. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 812. Täyttää rasitusluokan 04 vaatimukset.

Käytetään kuivissa sisätiloissa olevien seinä- ja kattopintojen sauma- ja ylitasoitukseen, kun tarvitaan erityisen hyvää täyttökykyä. Alustana voi olla kipsi- tai kuitulevy, betoni, kevytbetoni, rappaus yms.

TEKNOSPRO MAXILLA on erinomainen täyttökyky. TEKNOSPRO MAXILLA saadaan hyvin sileä, helposti hiottava pinta. Hiottu pinta on suoraan maalattavissa.

Käyttöturvallisuustiedote

Muut tuotekohtaiset dokumentit

Pinnan esikäsittely

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta. Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella. Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan. Hauraat alustat ja käsittelemättömät puupinnat on pohjustettava ennen tasoitusta.

Käsittelyohje

Tasoite levitetään tasoiteruiskulla. Suurpaineruiskulla ruiskutettaessa suositeltava suutinkoko on 0,039 - 0,045". Käsittelykertojen määrään vaikuttaa pinnan epätasaisuus. Kuivunut tasoite voidaan maalata tai tapetoida. Ennen tapetointia tasoitepinnat on esiliimattava. Tasoitetta hiottaessa suositellaan käytettäväksi silmäsuojusta ja hengityssuojainta.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Ilman, tasoitteen ja alustan lämpötilan tulee olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Varastoitava viileässä. Ei saa jäätyä. Varastointikestävyys 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa.
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
Kalvonpaksuus 0 - 8 mm
Tiheys n. 1,3 g/ml
Hiukkaskoko 0,35
Välineiden pesu Vesi.
Pakkauskoot 15 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. KEMIALLISET OMINAISUUDET JA TURVALLISUUS Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti. Suositeltavat turvatoimet tuotteen käytössä: Turhaa ihokosketusta tulee välttää. Käytä maaliroiskeilta suojaavaa työvaatetusta. Käytä maaliroiskeilta suojaavia silmäsuojaimia. Ruiskumaalauksessa tulee välttää ruiskutussumun hengittämistä. Käytä hengityssuojainta, suodatintyyppi A P. Lisätietoa ja käyttöturvallisuustiedote: Tuotteen tuotesivu www.teknos.com
Hyväksynnät & sertifikaatit CE-merkintä,M1-luokitus,Joutsenmerkki