TEKNOFLOOR PRIMER 306F-01

epoksilakka

  • Pohjamaali

TEKNOFLOOR PRIMER 306F-01 on kaksikomponenttinen epoksilakka betonilattiota varten. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 648. Kiiltoryhmä 1, täyskiiltävä. EU VOC raja-arvo (kat A/j): 500 g/l. Tuotteen VOC: max. 500 g/l.

TEKNOFLOOR PRIMER 306F-01 epoksilakkaa käytetään betonilattian pohjustamiseen epoksipinnoitteita ja -massoja käytettäessä. Sitä voidaan myös käyttää uuden betonilattian suojaamiseen likaantumiselta koneiden ym. asentamisen ajaksi. Lattian varsinainen pinnoitus tehdään yleensä asennustöiden jälkeen.

TEKNOFLOOR PRIMER 306F-01 epoksilakkaa voidaan käyttää tuoreelle, 2 - 3 vuorokautta vanhalle betonipinnalle. Lakka kestää hyvin vettä, kemikaaleja, öljyä, rasvoja ja bensiiniä. Kulutuskestävyys on erittäin hyvä. TEKNOFLOOR PRIMER 306F-01 epoksilakkaa voidaan käyttää veden haihtumista estävien jälkihoitoaineiden sijaan tuoreen betonin pinnalla. Tuote on CE-hyväksytty betonipintojen suojaamiseen.

Kuiva-ainepitoisuus n. 100 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 1100 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 0 g/l
Käyttöaika 30-40 min. (+23 °C)
Sekoitussuhde 2:1 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: TEKNOFLOOR PRIMER HARDENER 306H-01
Kiilto Täyskiiltävä
Kestää kävelyn 16 h kuluttua
Välineiden pesu TEKNOSOLV 9506 tai TEKNOSOLV 9515
Hyväksynnät & sertifikaatit CE-merkintä