TEKNOCLAD 3370-42

pohja-, väli- ja pintamaali

  • Vesiohenteinen
  • Välimaali
  • Pohjamaali
  • Pintamaali

TEKNOCLAD 3370-42 on vesiohenteinen teollisuuspohja-, väli- ja pintamaali puuverhoukseen. Maalilla on hyvät pinoavuusominaisuudet.

Käyttöturvallisuustiedote

Pinnan esikäsittely

Puupinnalla ei saa olla puupölyä tai muita epäpuhtauksia. Puun kosteus saa olla enintään 18 %. Esikäsittely vaaditaan puualustoille, jotka eivät vastaa kestävyysluokkaa 3, EN 350: 2016. Teknoksella on valikoima puunsuojatuotteita, jotka täyttävät standardin EN 599-1 vaatimukset. Ota yhteyttä Teknokseen saadaksesi lisätietoja.

Käsittelyolosuhteet

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Suositeltavin tuotteen ja ympäröivän ilman lämpötila: +18 °C – +22 °C. Suositeltavin suhteellinen ilmankosteus: noin 50 %. Kalvonpaksuus: 2 x 120 - 130 µm märkä. 120-130 µm märka -> 125-135 g/m²

Varastointi

Varastointilämpötila on +5 °C - +30 °C. Varastointiaika avaamattomassa pakkauksessa: katso parasta ennen -päiväys etiketistä. Pakkaukset tulee sulkea huolellisesti käytön jälkeen.
Kuiva-ainepitoisuus n. 30 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 11 g/l
Kiilto Puolihimmeä
Sävytysjärjestelmä Teknocolor
Teoreettinen riittoisuus 3-4 m²/l
Tiheys n. 1,04 g/ml
Välineiden pesu Vesi.
Värisävyt Base T (kuultavat sävyt).
Pakkauskoot Saatavana vakiopakkauskokoina.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.