SILIKATBINDER

Silikaattipohjuste

  • 1-komponenttinen
  • Vesiohenteinen

Vesiohenteinen, epäorgaaninen, yksikomponenttinen kiviainespintojen pohjuste, jonka sideaineena on kalivesilasi. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 114.

Sisä- ja ulkotiloissa olevien kiviainespintojen esikäsittelyyn ja pohjustukseen, kun pinnat tullaan maalaamaan SILIKATFÄRG silikaattimaalilla.

Sitoo ja vahvistaa hauraita maalausalustoja ja varmistaa pintamaalin tasaisen imeytymisen.

Käyttöturvallisuustiedote

Pinnan esikäsittely

UUDET PINNAT: Uudet rappauspinnat suositellaan käsiteltäviksi 6-8 viikon kovettumisajan jälkeen.Maalattavat pinnat pestään tarvittaessa painepesurilla, jotta lika, pöly ja muu irtonainen epäpuhtaus saadaan poistettua. Katso tuoteseloste 924: SILIKATFÄRG silikaattimaali. AIKAISEMMIN MAALATUT PINNAT: Hilseilevät ja heikosti kiinni olevat tai liituuntuneet, jauhemaiset (esim. kalkkimaali) vanhat maalikerrokset poistetaan. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekkapesu). Myös heikosti kiinni olevat, hauraat rappaus- tai betonipinnat poistetaan. Rappauspaikkaukset ja muut korjaukset tehdään tarkoitukseen soveltuvilla korjaus- ja rappauslaasteilla ympäröivän pinnan tasoon. Paikkaukset jälkihoidetaan ja niiden annetaan kovettua ennen maalausta.

Käsittelyohje

Ennen käyttöä tuote sekoitetaan huolellisesti. Kiinteät sementtirappaus-, betoni- tai maalipinnat eivät vaadi pohjustusta. Voimakkaasti imevät huokoiset alustat, esim. rappaus ja aiemmin kalkkimaalilla maalatut pinnat, pohjustetaan SILIKATBINDER Silikaattipohjusteella, joka ohennetaan vedellä 1:1. Huom! Silikaattipohjuste ja -maali syövyttävät lasia, lasitettuja pintoja, luonnonkiveä ja metallia – huolehdi suojauksesta. Suojaa myös iho ja silmät. Maalattavat pinnat pohjamaalataan SILIKATFÄRG Silikaattimaalilla, joka ohennetaan SILIKATBINDER Silikaattipohjusteella suhteessa 2:1. Pohjuste levitetään siveltimellä, harjalla, telalla ja/tai korkeapaineruiskulla. Ruiskusuuttimen kokosuositus on 0,013 - 0,017".

Käsittelyolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalausta suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.

Varastointi

Ei saa jäätyä. Varastointikestävyys: noin 12 kuukautta.
Kuiva-ainepitoisuus n. 7 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/h): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.
Kiilto Himmeä
Tiheys n. 1,1 g/ml
Käytännön riittoisuus 3 - 5 m²/l Riittoisuusarvot voivat vaihdella voimakkaasti riippuen alustan imevyydestä ja rakenteesta.
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Vesi
Värisävyt Väritön
Pakkauskoot 10 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit Avainlippu