RENSA SUPER

Maalipesu

RENSA SUPER on tehokas yleispesuaine rakennusten kaikkien pintojen pesuun ja maalauksen esikäsittelyyn sisällä ja ulkona. RENSA SUPER on haihtuva pesuaine, jota ei ole välttämätöntä huuhdella vedellä. Käyttö on nopeaa ja vaivatonta: lika poistetaan pyyhkimällä, 5 min kuivumisaika ja maalaus. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 015.

RENSA SUPERIA voidaan käyttää kaikilla maali- ja rakennepinnoilla, jotka kestävät vesipesua. RENSA SUPER on biologisesti hajoava tuote. Se täyttää OECD:n määrittelemät vaatimukset sekä EU-pesuaineasetuksen vaatimukset biohajoavuudelle (OECD 301B, EY 648 / 2004).

Käyttöturvallisuustiedote

Käsittelyohje

RENSA SUPER on käyttövalmis pesuliuos, jota ei laimenneta. LIEVÄSTI LIKAANTUNEET PINNAT Lievästi likaantuneilla pinnoilla tai kohteissa, joissa veden käyttö ei ole mahdollista, voidaan puhdistus suorittaa RENSA SUPER -pyyhinnällä: sieni, pesuliina tms. kostutetaan pesuaineella ja pinta pyyhitään puhtaaksi. Pinta on maalattavissa heti pesuaineen kuivuttua. VAIKEASTI LIKAANTUNEET PINNAT Vaikeasti likaantuneita ja suurempia pintoja pestäessä RENSA SUPERIA käytetään kuten perinteisiä pesuaineita: Huokoiset pinnat, kuten käsittelemätön puu, rappaus tms. kastellaan vedellä ennen pesuaineen levitystä. Tämä estää pesuaineen liiallisen imeytymisen ja liian nopean kuivumisen. Pesuaine levitetään pestävälle pinnalle esim. harjalla tai matalapaineruiskulla (ns. puutarharuiskulla). Annetaan vaikuttaa n. 10 minuuttia. Pesutehoa lisätään harjaamalla. HUOM! Pesuaine ei saa kuivua pestävään pintaan – tarvittaessa pinta kastellaan uudelleen pesuaineliuoksella. Pinta huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä. Painepesuria käytettäessä tulee välttää puurakenteiden, kuten räystäiden ja ulkoseinien liiallista kastelemista.

Varastointi

Ei saa jäätyä.
pH 10
Käytännön riittoisuus N. 20 m² / 1 l pesuainetta. Riittoisuuteen vaikuttavat huomattavasti pinnan imevyys, likaisuus, ilman kosteus ym. tekijät.
Ohenne Ei laimenneta.
Pakkauskoot 1 l, 5 l ja 1 l sumutinpullo. Saatavuus vaihtelee maittain.
Varoitusmerkintä RENSA SUPER on tehokas, mutta käyttäjäystävällinen sekä biohajoava tuote. Pesuaineen käytössä tulee kuitenkin noudattaa kohtuullista varovaisuutta. Ihokosketusta ja ruiskutussumun hengittämistä tulee välttää. Silmät tulee suojata roiskeilta. Lisätietoa tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta: www.teknos.com. Pesuaine ei vaurioita maalipintoja, eikä yleisimpiä materiaaleja/rakennepintoja, mutta tarpeettomia roiskeita tulee välttää. Herkimmillä materiaaleilla, esim. kangaspinnoilla, tulee varmistaa riittävä suojaus ja tuotteen soveltuvuus kokeilemalla liuoksen vaikutusta käsiteltävälle pinnalle huomaamattomaan kohtaan. Pesuaine ei vahingoita pihakasvillisuutta, mutta tarpeettomia roiskeita kannattaa välttää. Herkimmät kasvit voidaan suojata tai kastella vedellä ennen pesuaineen käyttöä.
Hyväksynnät & sertifikaatit OECD 301B, EY 648 / 2004