Teknos on osana jylhän Kuusikon paloturvallisuutta

Tampereen Vuorekseen rakentuu tämän ja ensi vuoden aikana Suomen suurin puukerrostalojen kokonaisuus. Myös Euroopan mittakaavassa kohde on huomattavan kokoinen, puurakentamista edistävä kohde. Ulkoverhouksen ja sisäportaiden palosuojaratkaisut on toteutettu Teknos FR FACADE ja FR PANEL palosuojamaalausjärjestelmien mukaisesti.

Vuoreksen Isokuusen alueelle rakentuva Kuusikko on pääurakoitsijana toimivalle Arkta Rakennus Oy:lle ensimmäinen puu-kerrostalokohde. Oppia rakentamiseen on haettu samaan konserniin kuuluvalta Arkta Reposelta, joka on erikoistunut puukerros-talorakentamiseen pääkaupunkiseudulla. 

Arkta käyttää rakentamisen Laatu ry:n sertifioimaa toimintajärjestelmää ja se pyrkii kaikissa hankkeissaan käyttämään materiaaleja, järjestelmiä ja menetelmiä, jotka kuormittavat asumista ja ympäristöä mahdollisimman vähän.

Kuusikossa talojen kellarikerros koostuu betonielementeistä ja sen yläpuoliset kerrokset puurankarunkoisista suurelementeistä. Myös portaat, hissikuilu ja vesikaton rakenteet on tehty puusta. Taloissa on 4-7 kerrosta.

Ulkoverhouksen ja sisäportaikon palosuojaukseen valittiin Teknoksen luotettavat maalausjärjestelmät. Palosuojaus hidastaa mahdollisen palon etenemistä puurakenteessa sekä vähentää savunmuodostusta ja palavaa pisarointia. Tämä mahdollistaa sen, että rakennuksesta poistumiseen on enemmän aikaa.

pUUrAkentAMisen AVULLA kohti hiiLineUtrAALiA kAUpUnkiA

Tampereen kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali jo 2030. Puuhun on sitoutunut hiiltä ja näin puurakenteet toimivat pitkäaikaisina hiilivarastoina. Myös puura-kenteisen talon rakentamisen hiilijalanjälki on merkittävästi pienempi kuin betonisen.

Kuusikon rakennusprojekti aloitettiin noin vuosi sitten. ”Puutalorakentaminen on selvästi lisääntymässä. Koska tämä on meille ensimmäinen puukerrostalohanke, olemme oppineet paljon puurakentamisesta tämän uuden ja mielenkiintoisen hankkeen aikana”, toteavat työmaavastaava Kari Korpisaari ja työnjohtaja Janne Heikkinen.

Kuten puukerrostalojen kohdalla yleensäkin, Kuusikon talot rakennetaan ympäri vuoden teltan suojassa. Teltta suojaa rakennusta ja rakenteita erityisesti kosteudelta. ”Olemme pysyneet aikataulussa, vaikka puurakentamisessa ei ole vielä niin vakiintuneita käytäntöjä kuin betonirakentamisessa. Puu ei tarvitse samanlaista kuivumisjaksoa kuin betoni, siksi sisätyöt voitiin aloittaa nopeammin”, Korpisaari lisää.

Palosuojattu puurakenne hidastaa palon etenemistä sekä vähentää savunmuodostusta ja palavaa pisarointia. Tämä mahdollistaa sen, että rakennuksesta poistumiseen on enemmän aikaa.


PALosUojAUs MAhdoLListAA kokonAAn pUisen ULkoVerhoUksen

Rakennusmääräysten mukaisesti, yli 2-kerroksisissa rakennuksissa ulkoverhousten osallistumista mahdolliseen paloon pitää rajoittaa. Siksi Kuusikkotalojen 1. kerroksen ulkoverhous sekä parvekeseinät ja -katto on palosuojamaalattu. Palosuojausta tarvitaan siksi, että uloskäyntikerros ja parvekkeet toimivat poistumisteinä tulipalon sattuessa.

Osa talojen seinistä on melko lähellä naa-puritontin rajaa, joten niissä on palosuojamaalattu myös toisen kerroksen ulkoverhous. Valmiissa seinässä palosuojatun ja normaalisti maalatun pinnan eroa on vaikea havaita.

Ulkoverhous on pintamaalattu kertaalleen NORDICA 3330-03 teollisella pintamaalilla. Lopullinen pintamaalaus tehdään NORDICA EKO Talomaalilla, joka on maalauksen suo-rittavan, Tamperelaisen ZeBull Oy:n luotto-tuote. Myös Heikkisellä on hyviä kokemuksia NORDICA EKO Talomaalista. ”Maalasimme telalla parvekkeen puupalkkeja, ja olin yllätty-nyt miten hyvin maali levittyy ja kuinka sileää jälkeä tulee höylätylläkin pinnalla”.

MITÄ On PUUn PaLOSUOJaMaaLaUS?

Palosuojapinnoite on maali tai lakka, joka muodostaa kuumuuden vaikutuksesta puun pinnalle suojaavan hiilivaahtokerroksen. Pinnoite hidastaa vaahtoutuessaan palon kiihtymistä ja eristää alla olevan pinnan. Jos palaminen jatkuu, puu hiiltyy, mutta ei syty.

Palosuojattu puurakenne hidastaa palon etenemistä sekä vähentää savunmuodostusta ja palavaa pisarointia. Tämä mahdollistaa sen, että rakennuksesta poistumiseen on enemmän aikaa.

Teknoksella puupintojen palosuojamaalit ja -lakat kuuluvat FR FACADE ja FR PANEL -palosuojamaalausjärjestelmiin. Ne mahdollistavat sen, että rakennuskohteen ulko- ja sisäpinnoille saadaan rakennusmääräykset ja korkeat ulkonäkövaatimukset täyttävä, paloturvallisuutta lisäävä pintakäsittely.

MITÄ eTUJa PaLOSUOJaUS TUO PUUn KÄyTTÖMahdOLLISUUKSIIn?

ESIMERKKEJÄ ULKOPINNOISTA

  • P1-paloluokan, enintään 56 -kerroksisen rakennuksen ulkopinnat voidaan verhoilla puulla
  • P2-paloluokan, enintään 28 m korkean rakennuksen 1. kerros ja varatiekäyttöön suunniteltujen
  • parvekkeiden seinä- ja kattopinnat voidaan verhoilla puulla

ESIMERKKEJÄ SISÄPINNOISTA

  • P1, P2 ja P3-paloluokkien rakennuksissa lähes kaikki seinä- ja kattopinnat voidaan verhoilla puulla
  • Soveltuu kaikille puupohjaisille pinnoille, joiden tiheys on suurempi kuin 338 kg/m3
  • Voidaan sävyttää kuultavilla sävyillä

Lue lisää puun palosuojauksesta

kysy lisää

Puuteollisuusmaalien myynti
Puh. 09 5060 9224
maalineuvonta@teknos.com

jätä yhteydenottopyyntö

kerrostalossakin voi  olla puuportaat

Sisäportaissa on käytetty Teknos FR PANEL palosuojalakkausjärjestelmää.

Arkta Rakennus Oy:n työmaavastaava Kari Korpisaaren mielestä puurunkoinen talo on rakennusvaiheessa kuivempi, pehmeämpi ja äänettömämpi kuin betonitalo.

Kuusikko

Näyttävien talojen lopullinen pintamaalaus tehdään NORDICA EKO Talomalilla ja Teknoksen harmonisilla sävyillä, kuten T7020, T7004, T7073, T7074, T7067,
T7021, T7006.

Katso rakennusprojektin etenemistä täältä