Kokonaisvaltaisen palvelun ja kumppanuuden voima

Kotimainen perheyritys Kallan Parketti Oy tarjoaa kokonaisvaltaisia pintakäsittelypalveluita niin yritys- kuin yksityispuolenkin asiakkaille Itä-Suomen alueella. Kumppanuusajattelu on yrityksen toiminnan keskiössä ja ohjaa vahvasti myös tulevaisuuden kehitystyötä.

Saavumme hiljaisena heinäkuun päivänä Kuopion Musiikkikeskukselle, missä Kallan Parketin työntekijät Miia ja Antti ovat olleet työn touhussa varhaisesta aamusta alkaen. Ennätämme seurata heidän työskentelyään sekä jutella hetken ennen kuin tapaamme Kallan Parketti Oy:n toimitusjohtaja Tomi Tanskasen. Tanskasen saapuessa paikalle kohtaamme sekä savolaisella puhetyylillä että huumorilla varustetun yrittäjän. Saamme lämpimän vastaanoton, mikä selittynee sillä, että Tanskanen vannoo kumppanuusajattelun nimiin. Miksi, se selviää juteltuamme aiheesta hieman tarkemmin.

Kallan Parketti Oy

Kallan Parketti aloitti toimintansa Kuopiossa vuonna 2011 ja toimii tänä päivänä koko Itä-Suomen alueella. Tulevaisuudessa kasvun vauhtia tulee kiihdyttämään toimialueen laajeneminen Uudellemaalle. Viisitoistakesäisenä parkettityöt kesähommina aloittaneella Tanskasella alkoi noin 11 vuotta sitten kypsyä ajatus oman yrityksen perustamisesta. Kyseessä on siis kotimainen perheyritys, joka tarjoaa parketti- ja puulattioiden asennus-, huolto- ja pintakäsittelyratkaisuja niin yritys- kuin yksityispuolen asiakkaillekin. Lisäksi heidän palvelukattaukseensa kuuluvat ammattitaidolla toteutetut matto- ja laattatyöt. Kuten Teknoksella niin myös Kallan Parketilla panostetaan asiakkaan kokonaisvaltaiseen palvelemiseen.

Arvot, toimintatavat ja kumppanuusajattelu yhteistyön perustana

Teknoksen ja Kallan parketin yhteinen matka alkoi vuonna 2018 Teknoksen ostettua Kiillon parkettilakkaliiketoiminnan. Lakkatuotteiden oltua laadukkaita päätti Kallan Parketti savolaiseen tyyliinsä antaa Teknoksellekin mahdollisuuden näyttää, sopisivatko arvomme, toimintatapamme sekä kumppanuusajattelumme yhteen heidän kanssaan. Erityisesti Teknoksen vahva halu olla lähellä asiakasta ja kehittää niin tuotteita kuin toimintatapojakin yhdessä heidän kanssaan teki Tanskaseen vaikutuksen: ”Oma lähtökohtani kaikessa ajattelussa on enemmän sellainen kumppanuusjaattelu kuin sellainen, että on tavarantoimittaja ja joku, joka käyttää sitä tavaraa. Mieluummin vietäisiin asiaa pidemmälle - sellaisessa yhteistyössä kuitenkin kaikki voittavat”, Tanskanen selventää.

Kumppanuusajattelusta kielivät myös pitkät ja vahvat asiakassuhteet. Lukuisten merkittävien kumppaneiden joukosta Tanskanen nostaa kokemuksensa K-Rauta Kuopion kanssa esille: ”Kun lähdin yrittäjäksi, niin K-Rauta Kuopio otti jo heti alussa yrityksemme toiminnan tosissaan. Se oli itselle sellainen tärkeä juttu. Ja myös heillä oli juuri sellainen kokonaisvaltainen palvelu- ja kumppanuusajattelu sieltä alusta saakka", Tanskanen muistelee ja jatkaa, ”En kyllä tällaisia kumppaneita ole ihan vähällä vaihtamassa.”

Toimiva yhteistyö Kiillon kanssa ei sekään päättynyt parkettilakkaliiketoiminnan siirryttyä Teknokselle. Sen sijaan yhteistyö vahvistui laattapuolella. Luja ja hyvin rakennettu kumppanuus auttaa Tanskasen mielestä myös niinä vaikeinakin hetkinä: ”Kun välit ovat hyvät, niin sitä on kiva soitella. Ja jos siellä on niitä vaikeita asioita, niin sitten niiden ihmisten ei tarvitse riidellä, vaan voidaan antaa asioiden riidellä”, Tanskanen toteaa ja jatkaa, ”Jos jotain ongelmia löydetään, niin sehän on hyvä, että niille ongelmille löydetään syitä ja ratkaisuja yhdessä. Se taas auttaa valmistajaa ja muita urakoitsijoita välttämään ongelmia.”

Kotimaiset kumppanit – valinta vai sattumaa

Kallan Parketin kumppaniesimerkeissä toistuu kotimaisuus tai perheyrittäjyys, useimmiten jopa molemmat. Teknoksen ollessa myös suomalainen perheyritys oli meistä kiinnostavaa kuulla, miten ja miksi nämä seikat näkyvät kumppanuussuhteiden muodostumisessa. ”Arvot, toimivat tuotteet sekä palvelu ovat tärkeitä”, Tanskanen kertoo ja tarkentaa, ”Kotimaisuus on ainakin meille tärkeää. Kun on kyse kotimaisesta yhtiöstä, perheyhtiöstä vieläpä, niin kaikki se tuen saaminen ja mahdollisiin ongelmiin vastaaminen nähdään samalla tavalla. Myös se, että toimitaan samalla markkinalla ja pelataan samoilla pelisäännöillä, helpottaa toimintaa ja esimerkiksi ongelmien ja reklamaatioiden hoitoa.”

Kysyessämme Tanskaselta, miksi hänen kohdallaan juuri perheyrittäjyys, on vastaus yhtä suora kuin savolainen: ”Miksi ei”, hän heittää pilke silmäkulmassaan ja jatkaa, ”Perheyrittäjyydessä on hyvät ja huonot puolensa – siellä jaetaan ilot ja surut. Oma kokemukseni on, että ei se aina helppoakaan ole. Ehkä se tietynlainen rehellisyys on se juttu. Että sitä uskaltaa sitten ongelmakohdissa sanoa asiat ääneen reippaasti. Ja sitten se toimintamalli, että päätöksiä saadaan aika sukkelasti aikaiseksi ja toteutettua. Ei se perheyrittäjyys ole itsellä mikään tietoinen valinta, se on nyt vaan mennyt siihen. Ja eihän sitä tiedä, että onko se aina sitä.”  

Rehellisyyden ja avoimuuden lisäksi Tanskasen ajatuksissa korostuu vahvasti luottamus: ”Se, että pystyy luottamaan siihen johonkin läheiseen siinä ja keskustelemaan asioista, niin onhan se jo iso asia.”  Yrityspuolella Tanskasen oman luottohenkilön virkaa toimittaa hänen siskonsa, joka vastaa muun muassa Kallan Parketin markkinoinnista.

Kumppanuusajattelu vahvana myös yrityksen sisällä

Siitä huolimatta, että Tanskasen mielestä kumppanuusajattelu on vahvasti tätä päivää, nostaa hän esille myös sen vähemmän keskustellun puolen: ”Sen kumppanuusajattelun pitää olla myös yrittäjän ja työntekijöiden välillä. Se arvostus ja kokonaisvaltainen ajattelu työntekijöiden suuntaan on minun mielestäni tärkeää ja erittäin toimiva tapa johtaa”, hän toteaa ja jatkaa, ”Meillä Kallan Parketilla jokaisella on oma rooli ja jokainen toteuttaa sitä omaa tehtäväänsä niin kuin parhaiten osaa ja pystyy. Ja sitten jonkun toisen tehtävä on tukea siinä, että toiset pääsevät siihen mahdollisimman hyvään lopputulokseen.”

Tanskanen haluaakin tarjota työntekijöilleen säännöllisen työn lisäksi mahdollisuuden kasvaa ja oppia uusia asioita sekä mahdollisuuden tehdä virheitä tuolla opinpolulla. Lisäksi Tanskanen korostaa työntekijöidensä kuuntelemisen merkitystä niin heidän kuin yrityksenkin kehittymisen näkökulmasta.

Yrityksen paras

Ihmisläheisen, noin kymmenhenkisen porukan johtajalla on toki myös yrityksen menestys mielessä. Sen vuoksi viime vuosien aikana Tanskasen yritystoiminnassa on tapahtunut suuriakin muutoksia. ”Meillä on aiemmin ollut laatta- ja mattopuolelle omat yrityksensä ja nyt olen luopunut kummastakin niistä. Nyt teemme kaikki oman yrityksen kautta”, Tanskanen kertoo.  Oman liiketoiminnan pyörittämisen ja kasvattamisen hän näkeekin nyt selvemmin: ”Haluan tehdä sen hallitusti ja mieluummin niin, että mennään työntekijäporukka ja se yritys edellä, mieluummin kuin se kasvu edellä.”

Syksyllä strategiaansa kirkastava Kallan Parketti näkee kuitenkin, että ennen kaikkea järkevä ja kannattava tekeminen on heidän tulevaisuuden suuntansa: ”Tulemme kehittämään pintakäsittelypuolta ja siihen liittyviä prosesseja. Meillä on ollut siihen osaamista jo pidemmän aikaa, niin miksipä emme jatkaisi sen kehittämisen ja kasvattamisen parissa”, Tanskanen kiteyttää.

Trendien vaihtelu

Emme voineet päättää keskustelua ilman, että puhumme hieman trendeistä sekä tämän päivän ja tulevaisuuden pintakäsittelystä. Tanskasen mielestä tämän päivän lakat ovatkin kehittyneet huimasti siitä, mitä ne olivat parikymmentä vuotta sitten, kun hän itse tuli alalle: ”Vesiohenteiset lakat laskeutuvat paremmin ja työvälineiden jälkiä ei juurikaan jää. Pienet ongelmat häviävät lattiaan, kun päällä on laadukas lakka.”  

Yksityisellä puolella käsitellään tällä hetkellä paljon mosaiikki- ja lautaparketteja. Näissä kohteissa korostuu myös tämän hetken trendi eli valkolakkaus. ”Meillä Kallan Parketilla noin 80% yksityisen puolen pintakäsittelytöistä on valkolakkauksia. Julkiset kohteet eivät oikein sovellu valkolakkaukseen. Se ei palvele samalla tavalla siellä kuin yksityisellä puolella”, Tanskanen kertoo. Julkitilapuolella massiivipuulattiat näkyvät vielä jonkin verran, vaikka urheilutilojen lattiat ovatkin vaihtumassa massa- ja mattolattioiden suuntaan. ”Pintakäsiteltävien lattioiden määrä on laskemassa, mutta sitten, kun nämä asiat menevät kuitenkin aikakausittain ja trendeittäin, niin kohta puulattiat on taas kova juttu”, Tanskanen uskoo.

Tämän päivän yksityispuolen asiakas arvostaa Tanskasesta ennen kaikkea palvelua ja toki myös hyvännäköistä lopputulosta: ”Tänä päivänä yrityspuolen tilaajilla on valitettavasti aika monesti vain hinta kriteerinä. Yksityisellä puolella olen huomannut kuitenkin, että he kyllä hakevat tietoa ja sitä luotettavuutta muualtakin, kun pelkästään sen hintakilpailun tai tarjouskilpailun kautta. Kysellään muilta ihmisiltä ja katsotaan vähän nettiä ja sosiaalista mediaa”, Tanskanen kertoo. Myös se, että kiireisessä arjessa saadaan nopeita vastauksia ja päästään nopeasti töihin ovat tärkeitä valintakriteerejä.

Laadunvarmistusjärjestelmällä luotettavuutta

Yhdeksi tärkeimmistä liiketoiminallisista seikoista Tanskanen nostaa laadunvarmennustoimenpiteet: ”Meillä laskutus perustuu laatudokumenttien kirjauksiin. Jos niitä laatudokumentteja ei tehtäisi, niin ei saataisi laskutettua asiakkaita.” Kallan Parketilla on oma laatujärjestelmä, jonka mukaan jokaisesta työstä tehdään oma laatudokumenttinsa. Kirjauksista löytyvät aina käytettyjen tuotteiden sekä hionta- ja käsittelymenetelmien lisäksi pinnan ja ilman lämpötilat sekä ilmankosteus. Ennakkovalmisteluiden sekä jälkihoidon merkitystä ei voida myöskään korostaa liikaa: ”Meillä Kallan Parketilla käydään aina ne pintakäsiteltävät kohteet katsomassa etukäteen, jos vain mahdollista. Se vähentää heti riskejä”, Tanskanen listaa ja jatkaa, ”Meiltä lähtee laatujärjestelmän mukaisten dokumenttien lisäksi asiakkaalle aina myös hoito- ja huolto-ohjeet laskun mukana.”

Tänä päivänä taloa ostettaessa ei välttämättä tiedetä, miten ja milloin sekä millä tuotteilla lattiat on käsitelty tai pesty. Laadunvarmistusjärjestelmä takaa sen, että kun ihmiset myyvät talonsa, niin he pystyvät antamaan tiedon seuraaville asukkaille siitä, millä aineilla, millä tavalla ja missä olosuhteissa heidän lattiansa on pintakäsitelty. Lisäksi he saavat suosituksen siitä, millä pesuaineilla lattiaa olisi hyvä pestä. Sama pätee toki myös julkitilakohteissa.

Pintakäsittelyalan tulevaisuus

Alan elämisen ja uudet tuotteet Tanskanen toivottaa tervetulleeksi, mutta näkee tässä helposti asennettavien ja vaihdettavien lattiamateriaalien kehityssuunnassa myös toisen puolen. ”Meillä on jäämässä rakennusalalla paljon porukkaa eläkkeelle. Kun paljon porukkaa jää eläkkeelle, niin mukana menee paljon arvokasta osaamista ja tietotaitoa. Jos mennään ajassa kymmenen vuotta eteenpäin, niin onko meillä sitten sellaista pintakäsittelytaitoa, mitä meillä ehkä vielä tänä päivänä on”, Tanskanen pohtii.

Pintakäsittely on ammattilaistyötä ja ammattilaiseksi kasvaminen vaatii Tanskasesta aikaa, paljon oppia ja kokemusta sekä tietysti osaavia opettajia. Jotta suomalaista laadukasta pintakäsittelyosaamista voidaan pitää yllä, tarvitaan myös innokkaita nuoria, jotka ovat kiinnostuneita alasta samalla tavalla kuin Kallan Parketin väki.

Kysy lisää

Olli Konttinen
puh. +358 45 7881 7499
olli.konttinen[@]teknos.com

Kallan Parketti Oy

Kuopiossa 2011 toimintansa aloittanut kotimainen perheyritys. 

Kallan Parketti tarjoaa kokonaisvaltaisia pintakäsittelypalveluita niin yritys- kuin yksityispuolenkin asiakkaille Itä-Suomen alueella. Yritys panostaa kasvuun ja kehitykseen painottaen eritoten työn laadun lisäksi sen dokumentointia. 

www.kallanparketti.fi

Referenssi

Kuopion Musiikkikeskus

 

”Kotimaisuus on ainakin meille tärkeää. Kun on kyse kotimaisesta yhtiöstä, perheyhtiöstä vieläpä, niin kaikki se tuen saaminen ja mahdollisiin ongelmiin
vastaaminen nähdään samalla tavalla.”

Tomi Tanskanen,
toimitusjohtaja,
Kallan Parketti Oy