Luokitukset, testit ja merkinnät

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS 848/2017 (RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS)


Ympäristöministeriö asetus rakennusten paloturvallisuudesta on tullut voimaan 1.1.2018 kumoten Suomen rakentamismääräyskokoelmansan RakMK E1. Asetus antaa keinot, joilla paloturvallisuutta koskevat olennaiset tekniset vaatimukset voidaan osoittaa.

Vaatimuksia ovat muun muassa palon syttymisvaaran rajoittaminen, kantavien rakenteiden kestävyys palon aikana, palon leviämisen rajoittaminen sekä rakennustuotteiden ja teknisen laitteiston vaatimukset.
Teknoksen tuotteilla palosuojakäsiteltyyn puumateriaaliin liittyen asetus sisältää vaatimukset, joiden myötä rakenteissa on käytettävä rakennustarvikeluokitusta B-s1, d0 ja suojaverhousluokitusta K₂10.

LUOKITUSSTANDARDI SFS EN 13501-1 (RAKENNUSMATERIAALIEN JA -ELEMENTTIEN PALONKESTO)

Tuotteen osallistuminen paloon voidaan määritellä standardin mukaisella palotestillä. Testituloksen perusteella voidaan määritellä tuotteen rakennustarvikeluokka, esim. B-s1, d0.

Rakennustarvikeluokan B-s1, d0 määritelmä:
B – tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu
s1 – savuntuotto on erittäin vähäistä
d0 – palavia pisaroita tai osia ei esiinny

LUOKITUSSTANDARDI SFS EN 13501-2 (RAKENNUSTUOTTEIDEN JA RAKENNUSOSIEN PALOLUOKITUS)

Standardi koskee muun muassa palonkestäviä seinä- ja sisäkattoverhouksia eli suojaverhouksia, joiden tarkoituksena on suojata niiden takana olevaa materiaalia vaurioilta määritellyn paloaltistuksen aikana. Esimerkiksi suojaverhousluokassa K₂10 suojausaika on 10 minuuttia.


DRF-KÄYTTÖLUOKAT

Puun palosuojauksen toiminnallisuutta määrittää Euroopan laajuinen tekninen spesifikaatio CEN/TS 15912. Se luokittelee eri tavoin palosuojatut puupohjaiset materiaalit eri DRF-käyttöluokkiin (Durability of Reaction to Fire performance).

Käyttöluokat:
INT – Jatkuva käyttö kuivissa sisätiloissa seinä- ja kattopinnoilla
INT2 – Jatkuva käyttö kosteissa sisätiloissa ja säältä suojatuissa ulkotiloissa seinä- ja kattopinnoilla
EXT – Jatkuva käyttö suojaamattomissa ulkotiloissa seinä- ja kattopinnoilla.


NT FIRE 054 TESTI

Palosuojatun puupinnan pitkäaikaiskestävyyden testaus standardin prEN 15912 mukaisesti.

Hyväksytty testitulos sisältää seuraavat vaatimukset:
• Rakennustarvikeluokka B-s1, d0.
• Vesiliotustesti, ei näkyvää suolaa pinnalla.
• Rakennustarvikeluokka säilyy 1 000 h laboratoriossa tehdyn säärasituskokeen jälkeen.


SP FIRE 105

Testi on tarkoitettu suurten julkisivupintojen palotestaukseen. Testissä simuloidaan tilannetta, jossa rakennuksen sisältä alkanut palo leviää ikkunan kautta julkisivuun.


CE-MERKINTÄ

Euroopan Unioni on julkaissut tuotestandardit puutuotteille, puurakenteille ja levymateriaaleille. Standardien mukaan kaikkien puun jatkojalostajien on dokumentoitava omat tuotteensa ennen kuin niitä voidaan myydä Euroopan markkinoilla.

CE-merkittyjen, palosuojattujen puutuotteiden täytyy olla harmonisoidun tuotestandardin mukaisia. Standardia valvoo kolmasosapuoli, joka seuraa palosuojattua puutavaraa tuottavan valmistajan olosuhteita ja sertifioinnin toimeenpanoa. Tuotestandardi vaatii, että valmistaja laatii tuotannostaan ja tuotteistaan suoritustasoilmoituksen. Teknoksen palosuojamaalausjärjestelmien mukaan käsitellyt tuotteet tulee liittää suoritustasoilmoitukseen, minkä jälkeen ne voidaan CE-merkitä.

Luokitus- ja testiraportit

Tutusutu dokumentteihin

  • B-s1,d0
  • EN13501-2 K₁10, K₂10
  • SP Fire 105

Kaikki dokumentit ovat englanninkielisiä