FUTURA AQUA -kilpailun arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä
Teknos Oy 
Takkatie 3
00371 Helsinki
Myöhemmin "arvonnan järjestäjä".

2. Kuinka kilpailuun/arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus
Teknoksen FUTURA AQUA -kilpailuun ja kalustemaalituotepaketin arvontaan voi osallistua 3.12.-17.12.2018 välisenä aikana julkaisemalla kilpailuaiheisen kuvan Instagramissa tunnisteilla #lempiväri #teknos #futuraaqua.
Arvontaan osallistutaan maalaamalla jokin kaluste tai esine ja julkaisemalla kuva maalausprojektin tuotoksesta yllä mainittujen aihetunnisteiden kera.

Pienen kalustemaalituotepalkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole arvonnan järjestäjän työntekijöillä ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvilla. Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. 

3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus
Palkintona on Teknoksen kalustemaalituotepaketti arvoltaan noin 80 euroa.
Voittajaan ollaan yhteydessä Instagramissa yksityisviestillä ja palkinto toimitetaan hänelle muutaman päivän sisällä postitse. 

Jos voittajaa ei tavoiteta kahden (2) päivän kuluessa voittajan julkaisusta, palkinto annetaan seuraavalle osallistuneiden joukosta arvotulle henkilölle. Palkinto voidaan kuitenkin luovuttaa eteenpäin vain kaksi (2) kertaa.

4. Palkinnot
Arvonnan aikana arvotaan yksi, arvoltaan noin 80 euron suuruinen kalustemaalituotepaketti.

5. Palkintoihin liittyvät ehdot
Voittajia tulee olemaan yksi.
Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti. Arvonnan järjestäjä vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

6. Järjestäjän vastuu
Arvonnan järjestäjän vastuut rajoittuvat näissä säännöissä mainittujen palkintojen euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä. 

7. Arpajaisvero
Arvonnan järjestäjä vastaa palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

8. Muut ehdot
Osallistumalla tähän kilpailuun/arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Arvonta ei ole Instagramin (tai Facebookin) sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä millään tavalla liity Instagramiin (tai Facebookiin). Voittajan nimi voidaan julkaista Teknoksen Instagram-sivulla sekä Teknoksen Internet-sivuilla.