NCS-värijärjestelmä

NCS on havaintotutkimukseen perustuva värijärjestelmä, joka määrittelee värejä sellaisena kuin ihminen ne näkee. NCS-tutkijoiden alkuperäinen päämäärä on ollut kehittää universaali värikieli, jonka avulla olisi mahdollista tunnistaa ja antaa koodi havaituille väreille.

NCS-järjestelmä on looginen ja numeraalinen värikieli, ja sillä on satoja lisensoituja käyttäjiä ympäri maailman. Koska NCS perustuu havaintotieteellisille periaatteille, sen avulla voi vaivattomasti tutkia ja havainnollistaa värien visuaalisia suhteita ja muutoksia. NCS sopii erityisen hyvin pintavärien määrittämiseen, eli arkkitehtuurin ja sisustamisen tarpeisiin. 

NCS-järjestelmä auttaa suunnittelijaa valitsemaan ja määrittelemään värejä sekä kommunikoimaan niistä yhteistyökumppanien ja asiakkaiden kanssa.

 

NCS-järjestelmän perusväriaistimukset

NCS perustuu rakenteellisesti kuuteen perusväriaistimukseen eli valkoiseen, mustaan, keltaiseen, punaiseen, siniseen ja vihreään (lyhenteet W, S, Y, R, B, G). Vihreä on looginen NCS-järjestelmän peruselementti, koska ihmissilmä kykenee havainnoimaan ja erottelemaan vihreän sävyjä erityisen hyvin.

Perusvärit

Näin NCS-värikoodia luetaan

Näin luen NCS-värikoodia

 

Väriympyrä              Värikolmio

NCS-järjestelmän avulla voidaan rakentaa hallittuja värikokonaisuuksia, koska värien elementtien muutokset ovat luettavissa värikoodissa. Kontrastien (sävy- ja valöörikontrastit) määrästä voidaan varmistua ja sisustuksen väriharmonia voidaan rakentaa järjestelmällisesti vaikkapa sävyn (1) tai nyanssin (2) mukaan.

1. 

Väriharmonia sävyn mukaan

2.

Väriharmonia nyanssin mukaan

Autamme mielellämme NCS-järjestelmään ja väreihin liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä

Tilaa värimalleja