Joutsenmerkitty rakennus

Joutsenmerkitylle rakennukselle on laadittu kriteerit kestävän kehityksen vaatimuksia noudattaen . Kriteereissä on otettu huomioon rakennuksen elinkaari, energiankulutus sekä terveysvaatimuksissa muun muassa hyvä sisäilman laatu.

Joutsenmerkityn rakennuksen tuotteiden ei välttämättä tarvitse täyttää joutsenmerkityjen tuotteiden vaatimuksia, sillä Joutsenmerkityn rakennuksen kriteerien liitteen 7 (Vakuutus kemiallisille tuotteille) vaatimusten täyttö riittää. Tämän liitteen kriteerit läpäistyään tuote on käytettävissä joutsenmerkityssä rakennuksessa. Luonnollisesti joutsenmerkityt tuotteet täyttävät liite 7:n vaatimukset.