Joutsenmerkitty rakennus

Joutsenmerkitylle rakennukselle on laadittu kriteerit kestävän kehityksen vaatimuksia noudattaen. Kriteereissä on otettu huomioon rakennuksen elinkaari, energiankulutus sekä terveysvaatimuksissa muun muassa hyvä sisäilman laatu.

Joutsenmerkityn rakennuksen tuotteiden ei välttämättä tarvitse täyttää Joutsenmerkittyjen tuotteiden vaatimuksia, sillä Joutsenmerkityn rakennuksen kriteerien liitteen 7 (Vakuutus kemiallisille tuotteille) vaatimusten täyttö riittää. Tämän liitteen kriteerit läpäistyään tuote on käytettävissä Joutsenmerkityssä rakennuksessa. Luonnollisesti Joutsenmerkityt tuotteet täyttävät myös liite 7:n vaatimukset.