Yleistietoa terveydenhuollon tilan pintakäsittelyn vaatimuksista

Rakennettaessa  uusia  sairaalatiloja  tai  saneerattaessa  vanhoja  pitää  suunnittelussa  huomioida tiettyjä kriteereitä. Kriteerit koskevat infektioiden torjunnan näkökulmasta vaatimuksia tilojen  toimivuudelle,  eristystilojen  määrälle  tai  tilojen  koolle  aseptisten  toimintojen suorittamiseksi.  Lisäksi  on  yleisiä  vaatimuksia  käytettävien  materiaalien  valintaan  tai huollettavuuteen  liittyen.  Saneerauskohteiden  osalta  potilaiden  infektioturvallisuuteen  on kiinnitettävä  erityistä  huomiota.  Uudis-  ja  korjausrakentamisen  yhteydessä  on  suositeltavaa tehdä kaikki potilashuoneet 1 (–2) hengen huoneiksi, joissa on omat saniteettitilat. Tartuntojen  torjunnassa,  hoidoissa  ja  hygienian  hallinnassa  korostetaan  käsihygieniaa, aseptista  työskentelyä,  pintojen  puhtautta  ja  eristystä  vaativien  potilaiden  hoitamista  eristystiloissa.

Rakennustieto Oy:n julkaisema uusi ohjekortti SIT 08-610117 Hygienia sisätiloissa/Yleiset perusteet sisältää perustietoja infektioista, niiden leviämisestä ja leviämisen estämisestä.

RT 91-11250  Hygienia sisätiloissa/Tilasuunnittelu -ohjekortti puolestaan antaa ohjeita hankekohtaiseen ja infektiotorjuntatason mukaiseen tilasuunnitteluun. Samaan korttisarjaan on suunnitteilla myös tilojen ylläpitoon, huoltoon ja siivoukseen liittyviä ohjeita.

Teknos kuuluu HygTech Allianceen, joka on kuuden suomalaisen yrityksen yhteinen allianssi, jonka tavoitteena on kehittää hygienian hallintaan liittyviä tuotteita ja kokonaisratkaisuja. Allianssiin kuuluvat yritykset Isku, Oras, Korpinen, Abloy, Lojer ja Teknos ovat vakuuttuneita siitä, että rakennusteknisten ratkaisujen sekä hygienian hallintaan kehitettyjen kalusteiden avulla sairaalainfektioita ja muita kosketuksen kautta leviäviä tauteja voidaan vähentää merkittävästi. 

Teknoksen valikoimasta löydät tuotteet ja käsittely-yhdistelmät kaikille hygieniatasoille aina perustasolta erittäin vaativalle hygieniatasolle asti.