Yleistietoa Elintarviketeollisuuden pintakäsittelyn vaatimuksista

Elintarvikehuoneistojen on oltava pohjapiirrokseltaan, suunnittelultaan, rakennustavaltaan, sijainniltaan ja kooltaan sellaiset, että ne voidaan asianmukaisesti huoltaa, puhdistaa ja/tai desinfioida, niissä voidaan ehkäistä tai vähentää ilman kautta tulevaa saastumista ja niissä on riittävät työtilat kaikkien toimien suorittamiseksi hygieenisesti; ne mahdollistavat hyvän elintarvikehygieniakäytännön noudattamisen, myös likaantumiselta suojaamisen ja erityisesti tuhoeläinten torjunnan.

Tilojen pintamateriaalien valintaan vaikuttaa toiminnan asettamat vaatimukset. Usein pintojen tulee kestää vettä, höyryä, lämpöä, rasvoja ja mekaanista kulutusta. Käytettävien materiaalien tulee olla myrkyttömiä ja helposti puhtaana pidettäviä.

Elintarvikehuoneiston rakenteelliset vaatimukset

Elintarvikehuoneiston rakenteelliset vaatimukset