Yleistietoa sisätilojen puupinnoista

Huoltomaalattavat puiset sisäpintarakenteet ovat yleisimmin paneelia, hirttä tai vanerilevyä.  Yleisimmin sisäverhouksiin on käytetty kotimaisista puulajeista lähinnä mäntyä ja kuusta sekä jonkin verran myös koivua. Niiden  maalaukseen on käytetty eri vuosikymmenillä erilaisia pintakäsittelyaineita. Kuultavat käsittelyt ovat 1900-luvun alussa pellavapohjaisia kuulloteaineita, öljylakkoja ja lasyyreita. Lisäksi sisämaalauksessa käytettiin peittäviä öljymaaleja eli ns. öljylakkamaaleja. 

1960-luvulta alkaen vesiohenteisten sisämaalien käyttö lisääntyi huomattavasti etenkin samoihin aikoihin yleistyneen lastulevyn käytön takia. Liuoteohenteisten öljymaalien käyttö oli hyvin yleistä sisäpaneelipintojen maalauksessa aina 1990-luvulle asti. Vesiohenteisten maalien käyttö puisilla sisäpinnoilla yleistyi Suomessa vasta 2000-luvun alussa.  

 

Hirsi on ollut Suomessa aikaisemmin yleisesti käytetty rakennusmateriaali. Sitä käytettiin runkorakentamisessa runsaasti 1920-luvulle asti kunnes rankorakentaminen lisääntyi. Loma-asuntorakentamisessa hirsi sisäpintamateriaalina on säilyttänyt suosionsa. Hirsipintoja ei aluksi käsitelty millään pintakäsittelyaineella, mutta 1800-luvun lopussa elintason noustessa hirsipintoja päällystettiin pinkopahvilla, tapetilla ja maalilla. Myöhemmin hirsipintoja on käsitelty lakoilla, vahoilla ja maaleilla. 1980-luvulla hirsipintojen käsittelyssä yleistyivät vesiohenteiset pintakäsittelytuotteet.  

Hirren pintakäsittelyn suunnittelussa on huomioitava puun hygroskooppisuus eli kosteuseläminen. Massiivipuu on huoneilman kosteutta tasaava materiaali. Erityisesti pyörö- ja höylähirressä kosteuseläminen aiheuttaa puun pinnan ja pintakäsittelyn halkeilua. Halkeilu tulee erityisen hyvin näkyviin kun hirsipinnalla on käytetty peittävää maalia. Hirren käsittelyssä suosittuja tuotteita ovatkin kuultavat vahat ja lakat. 

Kuultavien pintakäsittelytuotteiden sävy puupinnalla riippuu puun huokoisuudesta, käytetystä tuotteesta ja levitysmäärästä. Kuultavia tuotteita kannattaa testata pienelle huomaamattomalle koealueelle ennen koko alueen käsittelyä, jotta voidaan varmistua siitä, että lopputuloksesta tulee halutunlainen. Etenkin vanhan hirren vaalentaminen on haastavaa tummuneen alustan takia.