Yleistietoa ikkunoiden ja puurunkoisten ulko-ovien pintakäsittelystä

Nykyaikainen pintakäsittely

Lähes kaikki teollisesti valmistettavat ikkunat ja ulko-ovet pintakäsitellään teollisesti. Aikaisemmin käytettiin runsaasti liuotinohenteisia maaleja ja lakkoja, mutta suurin osa tuotteista on nykyään vesiohenteisia.

Vesiohenteisen tuotteen toimivuus perustuu siihen, että puupinnat maalataan optimoiduissa olosuhteissa heti höyläyksen/hionnan jälkeen. Tällöin pintakäsittelyaine imeytyy hyvin puun solukkoon ja huokosiin. Lisäksi nykyiset akrylaattiperustaiset tuotteet ovat hengittäviä; ne päästävät vesihöyryn ulos mutta estävät kosteuden imeytymisen ulkopuolelta.

Ikkunan pintavauriot eivät yleensä johdu maalista,vaan kosteudesta joka on päässyt puun sisään esimerkiksi lasin ja puitteen välistä tai puitteen päätypuusta. Tämän vuoksi ikkunan rakenneratkaisut vaikuttavat suuresti sen kestävyyteen.

Peittävät ja kuultavat sävyt

Peittävillä maaleilla on paras suoja auringon UV-säteilyä vastaan. Suomessa valmistetuista ikkunoista valtaosa on valkoisia puualumiini-ikkunoita (ulkopuoli alumiinia, sisäpuoli puuta). Näissä ikkunoissa esiintyy vähän kosteusvaurioita ja ne saattavat pysyä huoltovapaina jopa vuosikymmeniä. Sekä puulle että alumiinille löytyy lukematon määrä eri sävyjä sekä joitakin eri kiiltoasteita.

Myös HDF-levypintaisten ulko-ovien pintakäsittely kestää pitkään. Oven likaantumista ja naarmuuntumista voidaan ehkäistä säännöllisellä puhdistuksella ja vahauksella.

Sen sijaan ulkona käytettävät kultavat käsittelyt kaipaavat säännöllistä huoltoa. Kuultavan tuotteen tulisi olla aina värillisiä. Pigmentti eli värihiukkanen pysäyttää auringon UV säteilyn, joka pyrkii hajottamaan puun pintasolukkoa ja puun omaa sideainetta ligniiniä. Ligniinin hajoaminen aiheuttaa puun harmaantumisen ja mahdollisen pintakäsittelyaineen halkeilun. Halkeamista vesi pääsee puun sisään aiheuttaen pintahometta ja pinnoitekalvon hilseilyä.

Mitä enemmän värihiukkasia tuote sisältää, sitä paremmin pintakäsittely kestää. Toisin sanoen, mitä voimakkaampi ja peittävämpi kuultavan tuotteen väri on, sitä paremmin se suojaa auringolta. Täysin väritön kuullote tai lakka ei anna puulle juuri mitään suojaa. Näin käsitelty puu harmaantuu lähes yhtä nopeasti kuin käsittelemätön.  

Myös pigmenteissä on eroja ja värillä on väliä. Esimerkiksi rautaoksidia sisältävien keltaisten ja punaisten pigmenttien UV-kesto on selkeästi parempi kuin orgaanisten sinisten. Myös maalin sideainetyypillä on osansa värinkestossa – öljymaalattujen sinisten talojen nopea haalistuminen on yleisesti tunnettu ongelma. 

Ikkunan perusrakenne 

Ikkunoiden puiset karmit ja puitteet valmistetaan pääosin sormijatketusta, oksattomasta männystä. Joihinkin arvo- tai suojelukohteisiin valmistetaan myös tammi- ja lehtikuusi-ikkunoita, muut puulajit ovat harvinaisempia.

PVC -muovista valmistettuja komposiitti-ikkunoita ei Suomessa juurikaan ole, vaikka Keski-Euroopassa ja Venäjällä niitä käytetään runsaasti. Toisaalta taas keskieurooppalainen kippi-ikkunatyyppi nostaa suosiotaan Suomessa-

Kotimaisissa ikkunoissa on omat erityispiirteensä, jotka sopiva tyylillisesti suomalaiseen taloon. Puuikkunoiden, puualumiini-ikkunoiden, parvekeovien ja tuuletusikkunoiden teollisen pintakäsittelyn laatuvaatimukset määritetään RT 29-10870 -ohjeessa. 

Tämän päivän ikkunat ovat suurempia ja korkeampia kuin aikaisemmin. Lisäksi niihin on tullut lisää paksuutta, koska välissä oleva ilma tekee ikkunasta energiatehokkaamman.

Älyikkunateknologia on myös lisääntymässä, lisävarusteina saa muun muassa murtohälytyksen, ilmanvaihdon tai päivänvalon mukaan avautuvat ja sulkeutuvat kaihtimet. 

Ikkunatyyppien lyhenteitä: 

Karmi = kiinteästi seinässä olevat kehykset 

Välikarmi = Jakaa puitteen 

Puite = ikkunalasin ympärillä oleva kehys, jakaantuu sisä-, väli- ja ulkopuitteeseen 

MSK = Moduulimitoitettu, sisäänaukeava, eristyslasillinen (2 puitetta, 2+1 lasia) 

MSE = Moduulimitoitettu, sisäänaukeava, kytketty (3 puitetta joista 2 kytketty toisiinsa, 3 lasia) 

MS = Moduulimitoitettu, sisäänaukeava, kytketty (2 puitetta, 2 lasia, mökki-ikkuna) 

MEK = Moduulimitoitettu, eristyslasillinen, kiinteä 

DK Dreh Kipp, Keski-Eurooppalainen kippi-ikkuna 

  

Ulko-oven perusrakenne 

Puusta valmistettavat ovet jakautuvat kahteen pääryhmään, HDF-levypintaisiin oviin ja massiivipuuoviin. HDF-pintaiset laakaovet ovat ylivoimaisesti yleisin ovityyppi. HDF (High Density Fiberboard) on paineen avulla tiiviiksi puristettua puukuitua. Jo valmistusvaiheessa levy voidaan puristaa muotissa tiettyyn profiiliin. 

Oven runkona on yleensä mäntypuinen kehys jonka sisäosa on eristetty. Nykyaikaiset ovet ovat lämmöneristävyydeltän huippuluokkaa ja ne sisältävät kasvavassa määrin älyteknologiaa.

Massiivipuuovia valmistetaan lähinnä arvokohteisiin. Niiden valmistuksessa käytetään yleensä lehtipuuta, kuten tammea. Havupuusta valmistetaan perinteisesti mökinovia. Puuovien mitoitusta, heloitusta, kiinnitystä sekä laatu- että toiminnallisia vaatimuksia määrittää RT 42-11058 ohjeistus. 

Laakaovi = Kerrosrakenteinen ovilevy, jossa kehys, täyteaine ja pintalevyt liimataan yhteen. Pintalevy (HDF) voi olla sileä tai profiloitu (peiliovi). 

Kehysovi = Puuovi, jonka kantavana rakenteena on jäykkä massiivipuinen kehys. Keskiosa voi olla puuta tai lasia 

AQUATOP tuoteperhe 

AQUATOP -tuoteperhe on ikkuna- ja oviteollisuudessa hyvin tunnettu laatusarja, josta löytyvät vesiohenteiset tuotteet kaikkiin rakennuspuusepänteollisuuden tarpeisiin. Tuoteperhe on markkinajohtaja Suomessa, Baltiassa, Skandinaviassa ja Puolassa Lisäksi se on käytössä yli 25 maassa Euroopan laajuisesti.  

Ensimmäiset AQUATOP -tuotteet otettiin käyttöön Tanskassa jo 1978. Monet käsittely-yhdistelmät on testattu EN standardien sekä lukuisten eri maiden omien vaatimusten mukaan. Valikoimaan kuuluu peittäviä sekä peittäviä maaleja että lakkoja useissa kiiltoasteissa ja lukemattomissa sävyvaihtoehdoissa.