WEDE SHOPPRIMER

Tehasekrunt

WEDE SHOPPRIMER on aktiivsete roostetõrjepigmentidega vinüülkrunt.

Kasutatakse nakkekrundina terasel ja alumiiniumil.

WEDE SHOPPRIMER kuivab kiiresti ja nakkub hästi terase, tsingi ja alumiiniumiga. Ülevärvitav enamike õhu toimel kuivavate pinnavärvidega.

Kuivainesisaldus ca 20 mahu%
Tahke aine kogumass ca 384 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 683 g/l
Läige Matt
Kuivamisaeg - täiesti kuiv 20 min
Kuivamisaeg - sundkuivatamine Max. 120°C / 10 min
Lahusti TEKNOSOLV 1135-70 või TEKNOSOLV 9511
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 1135-70 või TEKNOSOLV 9511