UVILUX 6450-11

  • Lakk
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 8 g/l