TREND 12

Sisevärv

  • Vesialuseline

Poolmatt vesialuseline akrülaatdispersioonvärv sisetöödeks.

Värv sobib kasutamiseks uutel ja varem värvitud betoon-, krohv-, pahteldatud, tellis- ja ehitusplaatpindadel. Sobib pesu- ja kulumiskindlust nõudvatele lae- ja seinapindadele. Ei sobi ustele, akendele ega mööblile.

Pinna eeltöötlus

Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese varem värvitud pinnad RENSA-SUPERiga. Matista liivapaberiga kõvad ja läikivad pinnad ning eemalda lihvimistolm. Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.

Pealekandmine

Krundi metallpinnad FERREX AQUA roostetõrjevärviga. Värvi galvaniseeritud pinnad TREND 12-ga. Krundi ülejäänud pinnad TREND 3 krunt- ja laevärviga. Enne kasutamist sega korralikult. Vajadusel vedelda veega. Kanna pinnale üks kuni kaks korda pintsli, rulli või pihustiga.

Pealekandmistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5°C ning suhteline õhuniiskus alla 80%. Hea ventilatsioon kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

Hooldus

Lõplik värvikile moodustumine ja tugevuse saavutamine võtab normaaltingimustes aega u 4 nädalat. Enne seda tuleks värvipinda hooldada ettevaatlikult. Värvitud pinda puhastatakse kergelt pühkides. Kasuta niisket lappi, pehmet käsna vms. Väldi tugevat harjamist ja abrasiooni.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 39 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/a): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max 30 g/l.
Läige Poolmatt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,3 g/ml
Kuivamisaeg - tolmuvaba ½ h
Lahusti Vesi.
Pesu- ja kulumiskindlus Värvitud pinna kulumiskindlus on hea. Märghõõrdeklass 2 vastavalt EN 13300 (ISO 11998). Kestab üle 5000 harjamise, SFS 3755.
Pakendid 18 L
Ohutusteave Vt. Ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid M1 klassifikatsioon,Soome Võtmelipp