TELA 3

Kruntvärv

  • Vesialuseline

TELA 3 on täismatt vesialuseline akrülaadisisaldusega dispersioonvärv sisetöödeks.

Värv sobib uutele ja varem värvitud puit-, betoon-, krohv-, pahtel-, tellis- ja ehitusplaatpindadele, kus nõutakse täismatti viimistlust. Krundina on värv kaetav erinevate läigetega dispersioonvärvidega.

Pinna eeltöötlus

Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese varem värvitud pinnad RENSA-SUPERiga. Matista liivapaberiga kõvad ja läikivad pinnad ning eemalda lihvimistolm. Eemalda pinnalt vanad liim- ja lubivärvikihid. Pritspahtellaed, mis ei ole veekindlad, tuleb kruntida lahustipõhise nakkekrundiga FUTURA 3. Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.

Pealekandmistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5°C ning suhteline õhuniiskus alla 80%. Värvimine on lihtsam, kui tööruumis õhku niisutada ja temperatuuri alandada. Hea ventilatsioon kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 36 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/g): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max 30 g/l.
Läige Täismatt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,4 g/ml
Kuivamisaeg - tolmuvaba ½ h
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Vesi. Pese töövahendid vahetult pärast kasutamist.
Pesu- ja kulumiskindlus Värvitud pind kannatab kerget kulutust. Märghõõrdeklass 3 vastavalt EN 13300 (ISO 11998).
Pakendid Valge: 2,7L, 9L, 18 L. Off-white T1327 (TC-8168): 18L.
Ohutusteave Vt. Ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid M1 klassifikatsioon