TEKNOLUX AQUA 1429-53

  • Vesialuseline
  • Lakk
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 24 g/l