TEKNOCRYL AQUA 2781-20

Pinna eeltöötlus

Pealekandmine

Segada hoolikalt.

Pealekandmistingimused

Väldi värvimist otsese päikese käes.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 35 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 34 g/l
Läige Poolmatt
Praktiline kulu
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine
Toonid Teised värvitoonid kokkuleppel.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.