TEKNOCOAT PRIMER 1603-13

  • 2-komponentne
  • Kruntimine
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 419 g/l
Segu kasutusaeg 24h (+23 °C)