KORRO PVB

Tehasekrunt

  • Korrosioonikindel
  • Keevituskindel
  • 1-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Tehasekrunt

KORRO PVB on ühekomponentne polüvinüül-butüraalil põhinev tehasekrunt.

Värvi kasutatakse pritspuhastatud terase ja alumiiniumi ajutiseks kaitsmiseks.

KORRO PVB ühildub alküüd-, akrülaat-, kloorkautšuk- ja vinüülvärvidega.

Kuivainesisaldus ca 20 mahu%
Tahke aine kogumass ca 350 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 670 g/l
Läige Poolmatt
Kuivamisaeg - tolmuvaba 5 min
Kuivamisaeg - puutekuiv 10 min
Lahusti TEKNOSOLV 9514
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 9514 või TEKNOSOLV 9506