EKORA 7

Sisevärv

  • Vesialuseline

Matt vesialuseline akrülaatdispersioonvärv sisetöödeks.

Värvi kasutatakse siseseintel ja -lagedel, nt eluruumid ja kontorid. EKORA 7 sobib puidule, betoonile, krohvile, tellisele ja erinevatele ehitusplaatpindadele. Lihte pinnale kanda, moodustab ühtlase mati atraktiivse pinna.

Pinna eeltöötlus

Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPER maalripesuainega. Matista kõvad ja läikivad lihvides ja eemalda lihvimistolm. Eemalda pinnalt vanad liim- ja lubivärvikihid. Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.

Pealekandmine

Segada hoolikalt. Kanna pinnale üks või kaks kihti.

Pealekandmistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80% Hea ventilatsioon värvimise ja kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

Hooldus

Lõplik värvikile moodustumine kestab 4 nädalat, seejärel saavutatakse maksimaalne vastupidavus ja pinnatugevus. Enne seda tuleb värvipinda käidelda ettevaatlikult. Pinda võib puhastada pühkides neutraalse pesuvahendiga (pH 6-8). Pesuaine ja mustus eemaldatakse pühkides ja/või loputades puhta veega. Kasuta puhastuslappi, pehmet käsna vms. Väldi karedat harjamist või tugevat abrasiooni. Järgi pesuvahendi tootja lahjendusnorme ja teisi juhiseid.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 40 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ (A/a): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l.
Läige Matt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,3 g/ml
Praktiline kulu Eelnevalt värvitud pind: 10 - 12 m²/l. Pahtelpinnad ja puitkiudplaat: 7 - 10 m²/l. Betoon- ja krohvpinnad: 4 - 7 m²/l.
Kuivamisaeg - tolmuvaba ½ h
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Soe vesi ja RENSA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.
Toonid Baasvärvid 1 (valge) ja 3, mis on toonitavad sisevärvikaardi järgi. Tehasetoonid: Off-white T1724 (T1327). NCS-0501G78Y
Pakendid Baasvärvid 1 ja 3: 4,5 l, 9 l, 18 l. Off-white T1724 (T1327) ja NCS-0501G78Y: 18 l.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti. KEEMILISED OMADUSED JA TURVALISUS Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks määruse (EÜ) 1272/2008 järgi. Toote kasutamisel soovitatavad ettevaatusabinõud: Väldi tarbetut kontakti nahaga. Kasuta värvipritsmete eest kaitseks töökindaid. Kasuta värvipritsmete eest kaitseks silmakaitset. Väldi värvimise ajal värvitolmu sissehingamist. Kasuta hingamiskaitset (tüüp A P). Lisainfo ja ohutuskaart: tootelehel www.teknos.ee
Heakskiidud ja sertifikaadid M1 klassifikatsioon,Nordic Ecolabel,Soome Võtmelipp