KIRJO AQUA

  • Korrosion beskyttende
  • Vandbaseret

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

Påføring

Omrøres grundigt inden anvendelse.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal behandles, skal være tør.

Opbevaring

Må ikke få frost.
Tørstof ca. 38 % volumen
Glans Mat
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,2 g/ml
Praktisk rækkeevne
Fortynder Vand.
Rengøring Varmt vand og RENSA BRUSH penselrens. Udstyret rengøres straks efter anvendelse.
Nuancer
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.