TEKNOPLAST PRIMER 3

  • 2-komponentní
  • Rozpouštědlový
  • Mezivrstva
  • Základ

Příprava povrchu

Aplikace

Před použitím důkladně promíchejte. Vhodná velikost trysky pro aplikaci airless technikou 0,013 - 0,019".

Podmínky použití

Povrch, který má být natřen, musí být suchý. Ošetřovaný povrch musí být suchý a čistý. Během nanášení a schnutí se teplota vzduchu, povrchu a základního nátěru musí být vyšší než +10 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %.

Úložiště

Skladovatelnost je uvedena na štítku.
Total mass of solids abt. 910 g/l
Volatile organic compound (VOC)
Pot life 4 h (+23 °C)
Mixing ratio 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Složka B: TEKNOPLAST HARDENER
Gloss Polomatný
Practical spreading rate Aplikované množství závisí mimo jiné na způsobu nanášení, na kvalitě povrchu a na možných ztrátách barvy při stříkání.
Colours
Safety markings Viz bezpečnostní list.