RENSA FACADE

Čistič fasád

RENSA FACADE je účinný čisticí prostředek pro vnější povrchy budov a pro předúpravu povrchů před natíráním. Odstraňuje nečistoty a další materiály, které mohou zhoršovat kvalitu a přilnavost barvy.

RENSA FACADE lze použít na všechny stavební povrchy, které snesou čištění vodou: dřevo, beton, omítky atd., stejně jako na staré natřené povrchy. Protože čisticí prostředek nepoškozuje běžné povrchy, může být použít zředěný i jako čisticí prostředek pro údržbu. RENSA FACADE je biologicky odbouratelný výrobek. Splňuje požadavky OECD a nařízení Evropského parlamentu a Rady o detergentech z hlediska biologické rozložitelnosti (OECD 301B, EC 648 / 2004).

Technický list

Bezpečnostní list

Příprava povrchu

Před aplikaci čisticího prostředku navlhčete porézní povrchy, např. neošetřené dřevo, omítku atd. vodou. Tím zabráníte příliš rychlému vstřebávání prostředku a jeho rychlému zaschnutí.

Aplikace

RENSA FACADE zřeďte vodou v závislosti na účelu použití: Pro čištění povrchu a předúpravu: 1 : 10 (1 litr prostředku na 10 litrů vody). Pro velmi znečištěné povrchy: 1 : 1 – 1 : 5. Pro udržovací čištění: 1 : 15 - 1 : 20. Naneste čisticí prostředek na povrch např. pomoci štětce, houby nebo nízkotlakého postřikovače (tzv. zahradního postřikovače). Nechte působit přibližně 20 minut. Čistící účinek zvýšíte kartáčováním. UPOZORNĚNÍ! Prostředek nesmí na ošetřovaném povrchu zaschnout - v případě potřeby povrch znovu navlhčete stejným prostředkem. Povrch důkladně opláchněte čistou vodou. Při použití vysokotlakého čisticího zařízení se vyvarujte nadměrného namáčeni dřevěných konstrukcí, jako jsou obkladové desky a vnější stěny.

Úložiště

Nesmí zmrznout.
pH 11
Practical spreading rate Přibližně 50 m² / 1 l neředěného prostředku. Ředění: Pro čištění povrchu a předúpravu: 1 : 10 (1 litr čisticího prostředku na 10 litrů vody). Pro silně znečištěné povrchy: 1 : 1 – 1 : 5. Pro udržovací čištění: 1 : 15 - 1 : 20. Spotřeba je do značné míry ovlivněna absorpční schopností povrchu, mírou znečištění, vlhkost vzduchu a dalšími faktory.
Packages 1 l, 5 l. Dostupnost se liší podle země.
Safety markings RENSA FACADE je účinný přípravek. Proto je třeba při používání tototo prostředku postupovat s přiměřenou opatrností. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a vdechnutí aerosolové mlhy. Chraňte oči před postříkáním. Podrobnější informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku: www.teknos.com. Čisticí prostředek nepoškozuje zahradní rostliny, ale je třeba se vyvarovat nadměrného rozstřikování. Nejvíce citlivé rostlinylze před ošetřením přikrýt nebo postříkat vodou. Čisticí prostředek nepoškozuje čištěné povrchy, ale je třeba se vyvarovat nadměrného rozstřikování. U nejchoulostivějších materiálů, např. textilních povrchů, musí být zajištěna účinná ochrana a vhodnost pro použití se kontroluje testováním jeho účinku na malé nepřehlédnutelné ploše ošetřovaného povrchu.
Approvals & certificates OECD 301B, EC 648 / 2004