Tämän sivuston käyttöehdot

Tämän sivuston omistaa ja sitä hallitsee Teknos Group Oy ja/tai sen konserniyhtiöt ("Teknos"). 
Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt jäljempänä luetellut ehdot.

1. Tekijänoikeudet 
Tässä sivustossa käytettävät aineistot ja ohjelmistot omistaa Teknos. 

Teknos sallii aineistojen tarkastelemisen ja lataamisen tästä sivustosta vain henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Tämä lupa ei sisällä aineistoihin liittyvien tai ohjelmistoihin liittyvien oikeuksien siirtämistä. 

Lisäksi lupa myönnetään seuraavin rajoituksin: 
1. Ilmoitukset tekijänoikeuksista ja muista suojatuista oikeuksista on jätettävä paikoilleen. 
2. Aineistoihin ei saa tehdä muutoksia. 
3. Aineistoja ei saa kopioida, toisintaa, yleislähettää eikä siirtää millään tavalla. 

2. Tavaramerkit 
Sivustossa näkyvät tavaramerkit ja logot ovat Teknoksen omaisuutta. Käyttäjä ei saa mitään lisenssiä eikä lupaa käyttää tavaramerkkejä ja/tai logoja ilman Teknoksen kirjallisesti myöntämää suostumusta. 

3. Kansainväliset käyttäjät, sovellettava laki ja oikeusistuin 
Teknos ei takaa, että tässä sivustossa käytettävät aineistot tai siinä kuvattavat tuotteet ovat saatavilla tai käytettävissä kaikissa maissa. 

Näihin ehtoihin ja sääntöihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Näihin ehtoihin ja sivuston käyttämiseen liittyvät erimielisyydet on ratkaistava Helsingin käräjäoikeudessa. 

4. Yksityisyyden suoja 
Teknos kunnioittaa kaikkien tämän sivuston käyttäjien yksityisyyttä. Tässä yksityisyydensuojailmoituksessa kuvataan, kuinka Teknos voi kerätä ja käyttää tietoja. 

4.1 Henkilötiedot 
Teknos ei kerää tunnistamiskelpoisia henkilötietoja (kuten käyttäjän nimi, osoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite) sivustonsa avulla, ellei käyttäjä ole itse antanut tällaisia tietoja Teknokselle. Jos käyttäjä ei halua, että hänen henkilökohtaisia tietojaan tallennetaan, käyttäjän on pidättäydyttävä antamasta niitä Teknokselle. 

Jos käyttäjä antaa henkilökohtaisia tietojaan Teknokselle, Teknos voi tallentaa ne ja käsitellä niitä käyttäjän tarpeiden saamiseksi selville, jotta Teknoksen tuotteita ja palveluita kehitetään. Teknos tai kolmas osapuoli, kuten alihankkija, voi käyttää näitä tietoja yhteyden ottamiseksi käyttäjään ja/tai tunnistamiseen kelpaamattomien henkilökohtaisten tietojen antamiseksi kolmansille osapuolille Teknoksen sivuston käyttäjistä. 

4.2 Muut tiedot 
Teknos kerää satunnaisesti automaattisesti tunnistamiseen kelpaamattomia tietoja esimerkiksi käyttäjän selaimen tyypistä, käyttöjärjestelmästä ja toimialueen nimestä, josta käyttäjä siirtyi Teknoksen sivustoon. 

4.3 Evästeet 
Lue Evästekäytäntö.

5. Vastuuvapaus 
Kaikki sivuston sisältö, kuten tiedot, aineistot, toiminnot ja ohjelmistot, annetaan käyttöön sellaisenaan ilman mitään ilmaistua tai ymmärrettyä takuuta käytettävyydestä tai soveltuvuudesta tiettyihin tarkoituksiin. 

Teknos ei takaa, että sivuston sisältämät tiedot ovat oikeita tai kattavia. Teknos ei myöskään takaa sivustossa annettavien suositusten, arviointien, käyttöohjeiden tai muiden tietojen paikkansapitävyyttä. Teknos voi koska tahansa tehdä muutoksia sivuston sisältämiin tietoihin, palveluihin ja ohjelmistoihin ja siellä kuvattuihin tuotteisiin. Teknos ei vastaa tällaisten muutosten seurauksista. 

Käyttäjä käyttää tätä sivustoa omalla vastuullaan. Teknos ei missään tapauksessa ole vastuussa menetyksistä, jotka ovat voineet aiheutua sivuston käyttämisestä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä, kuten virheistä tai puutteellisista tiedoista, palveluista tai ohjelmistoista. Teknos ei myöskään ole vastuussa sivuston käyttämisestä aiheutuvista virushyökkäyksistä. 

Tämä vastuun rajoittaminen koskee kaikkia suoranaisia tai epäsuoria menetyksiä, kuten ansioiden menettämistä, käyttökatkoksia sekä tietojen, ohjelmien ja muiden käyttäjän järjestelmien tietojen menettämistä. Tämä vastuun rajoittaminen on voimassa, vaikka Teknosta olisi nimenomaisesti varoitettu vahinkojen mahdollisuudesta. 

Teknos ei vastaa muiden kuin Teknoksen sivustoista, joihin voidaan siirtyä Teknoksen sivuston kautta. Käyttäjä käyttää tällaisia sivustoja omalla vastuullaan. 

Teknos ei vastaa sivuston sisällön käyttämisestä, esimerkiksi kolmansien osapuolien oikeuksien loukkaamisesta käyttämällä tätä sivustoa ja/tai sen tietoja tai toimintoja.
Teknos Group omistaa tämän sivuston sisällön.