Wyłączenie odpowiedzialności

Strona internetowa i prawa do zarządzania nią są własnością firmy Teknos Group Oy i/lub jej podmiotów zależnych („Teknos”).  Korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na poniższe warunki użytkowania.

1. Prawa autorskie 
Prawa autorskie do materiałów zawartych na stronie internetowej i dostępnego na niej oprogramowania stanowią własność firmy Teknos. 

Firma Teknos zezwala użytkownikom na przeglądanie i pobieranie materiałów z niniejszej strony internetowej wyłącznie na prywatny, niekomercyjny użytek. Zezwolenie to nie oznacza przeniesienia praw do materiałów lub oprogramowania 

Zezwolenie to udzielane jest z poniższymi ograniczeniami: 
1. Należy zawsze wskazywać prawa autorskie i inne chronione prawa. 
2. Dokonywanie zmian w materiałach jest zabronione. 
3. Materiałów nie wolno w żaden sposób kopiować, reprodukować, upubliczniać, przenosić lub przekazywać. 

2. Znaki handlowe 
Zamieszczone na stronie znaki handlowe i logo stanowią własność firmy Teknos. Użytkownikowi nie przysługuje żadne prawo ani zezwolenie na korzystanie ze znaków handlowych i/lub logo bez wyraźnej zgody firmy Teknos. 

3. Użytkownicy międzynarodowi, prawo stosowane i lokalizacja 
Firma Teknos nie gwarantuje, że materiały zawarte na stronie lub opisane na niej produkty znajdują zastosowanie lub są dostępne we wszystkich krajach. 

Warunki użytkowania podlegają prawu Finlandii. Wszelkie kwestie sporne związane z niniejszymi warunkami użytkowania oraz korzystaniem ze strony internetowej będą rozpatrywane przez sąd rejonowy w Helsinkach w Finlandii. 

4. Zasady dotyczące prywatności 
Firma Teknos respektuje prawa do prywatności każdego użytkownika strony internetowej Teknos. Zasady dotyczące prywatności regulują gromadzenie i używanie informacji przez firmę Teknos. 

4.1 Dane osobowe 
Firma Teknos nie gromadzi danych umożliwiających identyfikację użytkownika (takich jak imię i nazwisko użytkownika, numer telefonu lub adres e-mail) za pośrednictwem strony internetowej Teknos, o ile użytkownik nie przekazał takich danych firmie Teknos osobiście. Jeśli użytkownik nie życzy sobie rejestracji własnych danych osobowych, musi powstrzymać się przed przekazaniem takich danych firmie Teknos. 

Jeśli użytkownik przekaże firmie Teknos swoje dane osobowe, firma Teknos ma prawo do przechowywania i przetwarzania takich danych w celu określenia potrzeb użytkownika oraz ulepszania świadczonych usług i oferowanych produktów. Firma Teknos lub strony trzecie, np. centra realizacji, mogą używać takich informacji w celu skontaktowania się z użytkownikiem lub przekazywania stronom trzecim nieprowadzących do identyfikacji danych użytkownika strony internetowej Teknos. 

4.2 Inne dane 
Firma Teknos okresowo gromadzi informacje nieprowadzące do identyfikacji użytkownika, np. rodzaj przeglądarki i system operacyjny użytkownika oraz nazwa domeny, z której użytkownik przeszedł na stronę internetową firmy Teknos. 

4.3 Pliki cookie 
Firma Teknos używa plików cookie do gromadzenia informacji związanych z użytkowaniem stron internetowych firmy. Firma Teknos używa także tzw. plików cookie sesji w celu zapisywania informacji dotyczących preferowanego języka. Są one jednak automatycznie usuwane. Firma Teknos nie zapisuje żadnych poufnych informacji osobowych. 

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie na komputerze plików cookie gromadzących informacje dotyczące używania stron internetowych, może wyłączyć je w przeglądarce, ale w niektórych przypadkach może to negatywnie wpłynąć na korzystanie ze stron internetowych firmy Teknos. 

5. Wyłączenie odpowiedzialności 
Wszelkie treści dostępne na tej stronie internetowej, w tym także informacje, funkcje i oprogramowanie udostępniane są w formie, w jakiej zostały opublikowane, bez jakiejkolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji związanej z możliwością ich używania, stosowalnością lub zdatnością do wybranych celów. 

Firma Teknos nie gwarantuje, że informacje na tej stronie internetowej są poprawne lub kompletne. Firma Teknos nie gwarantuje także miarodajności zaleceń, ocen, instrukcji i innych informacji udostępnianych na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem. Firma Teknos zastrzega prawo do dokonywania w dowolnym momencie modyfikacji udostępnianych na stronie internetowej informacji, usług i oprogramowania oraz opisanych na niej produktów bez jednoczesnego podejmowania odpowiedzialności. 

Korzystanie ze strony internetowej odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. W żadnym wypadku firma Teknos nie będzie odpowiedzialna za straty wynikające z korzystania (lub niemożności korzystania) ze strony internetowej, w tym także z awarii lub błędów związanych z udostępnianymi na stronie internetowej usługami lub programami oraz braków w informacjach. Teknos nie bierze także odpowiedzialności za ataki wirusowe spowodowane korzystaniem ze strony internetowej 

Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje wszelkie straty, bezpośrednie lub pośrednie, związane z utraconymi zarobkami, stratami operacyjnymi, utratami danych, programów lub innych danych dotyczących systemu przetwarzania danych użytkownika. Wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje nawet w sytuacji wyraźnego powiadomienia firmy Teknos o możliwości wystąpienia szkód. 

Firma Teknos nie bierze odpowiedzialności za strony internetowe należące do innych podmiotów, udostępnianych użytkownikowi za pośrednictwem tej strony internetowej. Korzystanie z takich stron internetowych odbywa się zatem na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. 

Firma Teknos nie bierze odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika z treści takich stron internetowych, w tym także za naruszenie praw stron trzecich związane z używaniem tej strony internetowej lub zawartych na niej informacji lub dostępnych funkcji.