TEKNOCOAT AQUA 1879-21

Priprema površine

Uvjeti kod nanošenja

Prije upotrebe temeljito promiješati.

Skladištenje

Rok trajanja nalazi se na oznaci.

Suha tvar težinski oko 27 % utežno
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 15 g/l
Sjaj Mat
Sustav za niansiranje Teknocolor
Razrjeđivač
Boje
Oznake sigurnosti Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda.