DRYWOOD OPTIPRIMER LG

Sigurnosno tehnički list

Priprema površine

Nanošenje

Prije upotrebe temeljito promiješati.

Uvjeti kod nanošenja

Skladištenje

Nakon upotrebe spremnike držite čvrsto zatvorenima. Ne smije se smrznuti.
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 22 g/l
Sjaj Polu-mat
Razrjeđivač Voda.
Čišćenje Voda.
Boje
Pakiranja Dostupno u nizu različitih standardnih veličina pakiranja.
Oznake sigurnosti Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda.
Dozvole & certifikati