PANEELISEINÄMAALI

PANEELISEINÄMAALI on vesiohenteinen akrylaattidispersiomaali puisten seinäpintojen maalaukseen. Maali on hyvin peittävä ja se ehkäisee puun uuteaineiden kulkeutumista maalipintaan. Kiiltoryhmä 5, himmeä. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 319.

PANEELISEINÄMAALI sopii käsittelemättömien ja aiemmin lakattujen tai maalattujen paneeli- ja hirsiseinien pohja- ja pintamaalaukseen kuivissa ja kosteissa sisätiloissa.

Pinnan esikäsittely

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta. Likaiset aikaisemmin lakatut tai maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella. Irtoava ja heikosti kiinni oleva vanha lakka tai maali poistetaan. Kiiltävät pinnat karhennetaan hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Jos puupinta on aiemmin öljytty tai vahattu, tulee PANEELISEINÄMAALIN soveltuvuus ja hyvä tartunta pintaan varmistaa koemaalauksella.

Käsittelyohje

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Tuulettaminen levityksen ja kuivumisen aikana nopeuttaa tuotteen kuivumista.

Pinnan hoito

Lopullinen kalvonmuodostus normaaliolosuhteissa kestää 3 - 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Ennen tätä pintaa on käsiteltävä varoen. Pinta voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6 - 8) pesuaineliuoksella pyyhkimällä. Pahoin likaantuneilla pinnoilla voidaan käyttää myös heikosti emäksisiä (pH 8 - 10) pesuaineita. Pesuaine ja lika poistetaan pyyhkimällä ja/tai huuhtelemalla pinta puhtaalla vedellä. Työvälineenä käytetään siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Pesuaineiden käytössä noudatetaan pesuainevalmistajan laimennus- ym. käyttöohjeita.

Varastointi

Ei saa jäätyä.

Levitysmenetelmät

Maalaukseen voidaan käyttää myös telaa tai korkeapaineruiskua, mutta varsinkin maalaamattoman puupinnan pohjamaalauksessa pinta tulee viimeistellä siveltimellä. Sopiva ilmattoman ruiskun suutin on 0,017 - 0,021".
Kuiva-ainepitoisuus n. 34 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/a): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.
Kiilto Himmeä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1,3 g/ml
Käytännön riittoisuus 6 - 8 m²/l.
Pölykuiva 1 h
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Lämmin vesi ja RENSA BRUSH pensselipesu. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen.
Värisävyt Perusmaalit 1 ja 3, jotka voidaan sävyttää sävytyspastoilla sisämaalivärikarttojen sävyihin.
Pakkauskoot Perusmaalit 1 ja 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit M1-luokitus,Avainlippu