AQUAFILLER 6500-01

Välilakka flowcoat-levitykseen / kastomaalaukseen

  • Vesiohenteinen
  • Välimaali

AQUAFILLER 6500-01 on vesiohenteinen teollinen välilakka uusille puupinnoille ulkokäyttöön, esim. ikkunanpuitteisiin ja oviin.

AQUAFILLER 6500-01 täyttää hyvin kovapuun huokoset.

Pinnan esikäsittely

Puupinnalla ei saa olla puupölyä tai muita epäpuhtauksia. Puun kosteuden tulee olla noin 13 %, ei yli 15 %. Esikäsittely vaaditaan puualustoille, jotka eivät vastaa kestävyysluokkaa 3, EN 350: 2016. Teknoksella on valikoima puunsuojatuotteita, jotka täyttävät standardin EN 599-1 vaatimukset. Ota yhteyttä Teknokseen saadaksesi lisätietoja.

Käsittelyolosuhteet

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Suositeltavin tuotteen ja ympäröivän ilman lämpötila: +18 °C – +22 °C. Suositeltavin suhteellinen ilmankosteus: noin 50 %. Märkäkalvonpaksuus 75-100 µm. Nesteen kiintoainepitoisuutta on säädettävä lisäämällä vettä haihtumisen vuoksi.

Varastointi

Varastointilämpötila on +5 °C - +30 °C. Varastointiaika avaamattomassa pakkauksessa: katso parasta ennen -päiväys etiketistä. Pakkaukset tulee sulkea huolellisesti käytön jälkeen.
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 28 g/l
Teoreettinen riittoisuus 10-13 m²/l
Välineiden pesu Vesi.
Värisävyt Väritön.
Pakkauskoot Saatavana vakiopakkauskokoina.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.