mitä ratkaisuja Teknos voi tarjota koneenrakennusteollisuuden pintakäsittelyyn?

 Tuotteet                                                                                                                    Palvelut ja ratkaisut
                                                                                                                      
KORKEAN KUIVA-AINEEN PINNOITTEET                                                      AMMATTITAITOINEN JA SITOUTUVA TEKNINEN PALVELU                                                               
MAHDOLLISIMMAN MATALAT VOC-PÄÄSTÖT                                             TUOTTEIDEN TUOTEKEHITYS, VALMISTUS JA VARASTOINTI SUOMESSA                                          ERINOMAINEN KORROOSIONSUOJA                                                              KUSTANNUSTEHOKKAAT MAALAUSJÄRJESTELMÄT   
MEKAANINEN JA KEMIALLINEN KESTÄVYYS                                               RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT ASIAKASKOHTAISEST


Mitä ovat voc-päästöt ja kuinka niitä voidaan vähentää?

                                           LUE LISÄÄ

vesiohenteiset tuotteet ja maalausjärestelmät

                          LUE LISÄÄ

Niukkaliuotteiset tuotteet ja maalausjärjestelmät

                            LUE LISÄÄ