Märkämaalausjärjestelmät korroosionestoon

ISO 12944-5:2018   ISO 12944-5:2007 JA NORSOK M-501

ISO 12944-5: 2018 Maalausjärjestelmät

Tältä sivustolta löydät teräsrakenteiden korroosiosuojaukseen suositellut Teknos-maalausjärjestelmät, jotka täyttävät päivitetyn ISO 12944-5 -standardin vaatimukset.

HUOM: Teknoksen järjestelmät perustuvat maalausjärjestelmän ensimmäiseen kerrokseen. Pintamaali voidaan valita teknisten vaatimusten mukaan.

1. Valitse rasitusluokka ja kestävyysluokka
2. Jos yhden kerroksen maalausjärjestelmää (DTM, suoraan metallipinnalle) voidaan ja halutaan käyttää, valitse COMBI-maalausjärjestelmä. Valitse muussa tapauksessa ensin haluamasi pohjamaali.
3. Valitse sen jälkeen pintamaali, joka vastaa tarpeitasi ja teknisiä vaatimuksia. Jos pinnan on kestettävä hyvin ulkokäyttöä, sopivimpia ovat polyuretaani ja polyaspartikki (polyaspartic).

ESIMERKKI MAALAUSJÄRJESTELMÄDOKUMENTISTA (ENG)

TIETOA ISO 12944 STANDARDISARJASTA (ENG)

TIETOA UUDESTA ISO 12944-5: 2018 STANDARDISTA

Ilmastorasitusluokat ja esimerkkejä tyypillisistä ympäristöistä

C1 - hyvin lievä:

 • Sisällä viittaa lämmitettyihin tiloihin, joissa puhtaat ilmatilat, kuten toimistot, koulut, hotellit
 • Ei sovellu ulkotiloihin

C2 – lievä:

 • Sisätiloissa viittaa lämmittämättömiin rakennuksiin, joissa voi esiintyä kondensoitumista, esim. varastot, urheiluhallit
 • Ulkona viittaa ilmatiloihin, joissa epäpuhtauksien määrä on alhainen. Enimmäkseen maaseutualueita

C3 - kohtalainen

 • Sisätiloissa viittaa tuotantotiloihin, joissa korkea kosteuspitoisuus ja jossain määrin epäpuhtauksia ilmassa, esim. elintarviketehtaat, pesulat, panimot, meijerit
 • Ulkona viittaa kaupunki- ja teollisuusilmatiloihin, joissa kohtalainen rikkidioksidikuormitus. Rannikkoalueetjoilla alhainen suolapitoisuus

C4 - ankara

 • Sisätiloissa esimerkiksi kemianteollisuuden tuotantolaitokset, uima-altaat, rannikolla sijaitsevat telakat
 • Ulkona viittaa teollisuus- ja rannikkoalueisiin, joilla suolapitoisuus on kohtalainen

C5 - hyvin ankara

 • Sisätiloissa rakennukset tai alueet, joilla kondensoituminen on jatkuvaa ja saasteiden määrä korkea
 • Ulkona viittaa teollisuusalueisiin, joilla kosteus on korkea ja ilmatila on syövyttävä

CX - äärimmäinen

 • Sisätiloissa viittaa teollisuusalueisiin, joissa kosteuspitoisuus on äärimmäinen ja ilmatila on syövyttävä
 • Ulkona viittaa korkean suolapitoisuuden offshore-alueisiin sekä teollisuusalueisiin, joissa kosteus on äärimmäistä ja ilmatila syövyttävä. Myös subtrooppiset ja trooppiset ilmastot

Vesi- ja maaperärasituskategoriat 

Im1

 • Makeavesiupotus, viittaa jokirakenteisiin

Im2

 • Meri- tai murtovesiupotus, viittaa upotettuihin rakenteisiin ilman katodista suojausta

Im3

 • Maaperä, viittaa maanalaisiin säiliöihin, teräspaaluihin, teräsputkiin

Im4

 • Meri- tai murtovesi, viittaa upotettuihin rakenteisiin, joilla on katodinen suojaus

Kestävyysluokat

Alhainen - kestävyys 7 vuoteen saakka
Kohtalainen - kestävyys 7 – 15 vuoden välillä
Korkea - kestävyys 15 – 25 vuoden välillä
Hyvin korkea - kestävyys yli 25 vuotta

Kestävyys on suojamaalijärjestelmän odotettavissa oleva käyttöaika ensimmäiseen laajamittaiseen huoltomaalaukseen asti. Kestävyysluokan mukainen aika ei ole takuuaika. Kestävyys on tekninen parametri, joka voi auttaa omistajaa kunnossapito-ohjelman suunnittelussa.

HUOM: Kun maalausjärjestelmä on suunniteltu kestävyysluokille "korkea" ja "erittäin korkea" sekä vähintään rasitusluokalle C4 ja upotusluokille Im1–Im4, pinnan esikäsittelyasteen on oltava P3.

ISO 12944-5: 2007 JA MUUT MAALAUSJÄRJESTELMÄT

Kaikki K-maalausjärjestelmät

NORSOK M-501

KYSY LISÄÄ

Jos tarvitset apua oikean maalausjärjestelmän valinnassa tai sinulla on kysyttävää uudesta ISO 12499-5:2018 -standardista, ota meihin yhteyttä!

KYSY LISÄÄ