"Teknos ei ole pelkkä tavarantoimittaja"

Rakentaminen kaipaa yhdessä tekemistä. Tiivis yhteistyö ja kumppanuussuhteet helpottavat tekemistä ja varmistavat hyvän laadun.

Järvenpäässä Koy Valimokuja 4:n työmaalla viimeistellään rappukäytävän maalauksia. 40 asunnon kerrostalokohde valmistuu marraskuussa 2017. Pääkaupunkiseudulla asuntorakentaminen on vilkasta ja uusia asuntoja toteutetaan erityisesti kasvukeskuksiin ja raideliikenteen varsille. Vuoden kestävästä rakennusajasta maalausliike on työmaalla noin 9 kuukautta.

LTU-rappukäytävän maalaus-EKORA-Teknos

- Me olemme yleensä viimeisenä paikalla tekemässä loppusilauksia, kertoo maalausliike LTU-Urakoinnin toimitusjohtaja Malik Bentaieb. Vuonna 2008 perustettu LTU-urakointi Oy on maalausalan markkinajohtaja Suomessa. Pääkaupunkiseudulla toimivalla LTU:lla on toistasataa työmaata käynnissä koko ajan. Tänä vuonna heidän maalaamia asuntoja valmistuu noin 6500. 

Kumppanuudet lisäävät avoimuutta

LTU on maalausliikkeenä poikkeuksellinen sekä kannattavuudeltaan että ajattelultaan. Malik Bentaiebin tavoitteena on kasvattaa ja kehittää toimintaa jatkossakin. Hän uskoo vahvasti yhteistyön ja kumppanuuksien voimaan. Rakennusala kaipaa uutta ajattelua ja tiiviimpää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Perinteinen vastakkainasettelu ja hintakilpailutus ohjaavat vain huonoon laatuun ja tyytymättömiin asukkaisiin.

- Koen, että olemme tietyllä tavalla olleet edelläkävijöitä kumppanuusajattelussa. Kumppanuus tuo avoimuuden ja yhteiset pelisäännöt, mikä helpottaa ja tehostaa toimintaa.

Yhteistyö-Teknos-LTU-urakointi

Teknos on ollut tärkeä kumppani yrityksen perustamisesta saakka. Yhteistyö on sujunut moitteettomasti ja hyvä yhteishenki huokuu osapuolten väliltä. Teknoksen tuotteiden laadun ja toimitusvarmuuden lisäksi erityiskiitokset saavat ammattitaitoiset tilaustenkäsittelijät. Molemminpuolinen luottamus on avainasemassa näin tiiviissä yhteistyössä. Toimitusketju ja logistiikka ovat toimineet loistavasti eikä reklamaatioita ole jouduttu juurikaan tekemään.

Yhteinen tuotekehitys vie alaa eteenpäin

Pitkään alalla toimineena Malik Bentaieb kokee, että rakentamisessa ja maalausalassa on paljon kehitettävää. Maailma on muuttunut lyhyessä ajassa nopeasti, mutta ala ei ole pystynyt kehittymään samassa tahdissa. Rakennusalalle on tullut paljon uutta ajattelua ja nuoria toimijoita, jotka haluavat viedä asioita eteenpäin. Malik Bentaieb kaipaisi samaa ajattelua enemmän myös maalausalaan. LTU:ssa panostetaan yhdessä tekemiseen ja digitaalisiin ratkaisuihin. He ovat mukana kehittämässä esimerkiksi tietomallinnuksen hyödyntämistä työmaalla. Maalit voidaan viedä sävy- ja tuotetietotasolla tietomalliin ja tiedot päivittyvät reaaliaikaisesti kaikkien osapuolten käyttöön. Tämä vähentää virheitä ja säästää aikaa.

Tilaajien ja asukkaiden vaatimustaso on myös noussut. Maalausjälkeen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota eikä keskinkertainen laatutaso enää riitä. Tilaajien vaatimuksissa korostuu entistä enemmän ekologisuus ja vastuullisuus. Esimerkiksi Joutsenmerkki vaaditaan yhä useammin rakentamisessa käytettäviltä tuotteilta. Tiivis yhteistyö ja yhdessä kehittäminen koko arvoketjussa materiaalinvalmistajasta tilaajaan on avainasemassa uusiin vaatimuksiin vastaamisessa ja innovaatioiden synnyttämisessä.

Teknoksen kanssa yhteistyötä on tehty myös tuotekehityksen osalta. Esimerkiksi kerrostalojen julkisivuissa paljon käytettyä SILOKSAN ANTI-CARB Suojamaalia kehitettiin osin LTU:n palautteen pohjalta. Uusi tuote on otettu ilolla vastaan ja saa paljon kehuja. Yhteinen tuotekehitys on ollut antoisaa ja siinä nähdään paljon potentiaalia myös jatkossa.

- Teknoksen kanssa yhteistyö on sujunut äärettömän hyvin. Tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä entisestään ja satsata enemmän yhteiseen tuotekehitykseen. 

LTU-urakointi Oy

  • Suomen johtava maalaus- ja tasoitetöihin erikoistunut yritys
  • Perustettu 2008
  • Liikevaihto 16,62 M€ vuonna 2016
  • Työntekijöitä noin 270
  • Uudisasunto-, toimitila- ja saneerauskohteet

Lisätietoja: www.ltu.fi