TEKNOCLAD 3370 and 3371

Direct-to-wood coating for cladding

Giải pháp cho tấm ốp gỗ trong một sản phẩm sơn

Sản xuất nhanh hơn và giảm chi phí cho lớp sơn phủ công nghiệp

Bạn đang tìm cách nâng cao hiệu quả trong sản xuất tấm ốp? Teknos mang đến cho bạn sản phẩm sơn công nghiệp TEKNOCLAD 3370 và 3371 hoàn toàn mới cho tấm ốp.

Sơn phủ trực tiếp lên gỗ này là sản phẩm gốc nước trong một thùng. Đúng vậy, sơn lót, sơn lớp giữa và sơn phủ ngoài cùng – tất cả trong một thùng sơn! Giảm thời gian thay đổi sản phẩm sơn trong quá trình sử dụng giúp tăng thời gian sản xuất và giảm chi phí.

 

Product highlights

  • Direct-to-wood application
  • Excellent block resistance
  • Very good adhesion and levelling properties
  • Application by spray or brush machine
  • Available in translucent and opaque finishes
  • Available in 20 gloss
  • Suitable for all wood species

All this in one tin of paint, making ordering, application and processing simpler and quicker than ever.

Coating example

 SPRAY  BRUSH MACHINE
 TEKNOCLAD 3370 Topcoat  TEKNOCLAD 3371 Topcoat
 TEKNOCLAD 3370 Topcoat  TEKNOCLAD 3371 Topcoat

 

Nếu có câu hỏi

Vui lòng điền thông tin vào mẫu dưới đây và đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhấtCông ty Cá nhân


Website công ty:

*Thành phố
*Quốc gia
*Vui lòng viết câu hỏi của quý khách dưới đây:

Tôi muốn nhận Newsletters từ Teknos


* Indicates required field

By submitting your contact information you agree the Teknos Privacy Statement. Your personal data is only for Teknos use and will not be shared with third parties.