Sơn gỗ và các giải pháp sơn chuyên nghiệp cho ngành công nghiệp gỗ

Bảo vệ và tăng vẻ đẹp tự nhiên của gỗ

Giải pháp cho mọi nền công nghiệp

Sơn gỗ công nghiệpTìm hiểu về những sản phẩm và dịch vụ sơn phủ công nghiệp của Teknos Xem video Teknos Industrial Wood. Bổ sung kiến thức qua những bài viết kỹ thuật và tư vấn cách sơn.   

Tìm hiểu thêm

SHOWROOM

Tìm hiểu về những dự án và kinh doanh thành công với lợi ích kinh tế nhờ sử dụng giải pháp và sản phẩm của Teknos


THAM KHẢO CÁC DỰ ÁN THÀNH CÔNG

Liên hệ

Teknos Treffert (M) Sdn. Bhd.
PLO 577 Jalan Keluli 8
Kawasan Perindustrian Pasir Gudang
81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia
Tel: + 60 7 251 5115
Fax: +60 7 251 3115
info.malaysia@teknos.com
Teknos Treffert Malaysia on Google Maps