Teknos’ paint systems for wind turbine components

Outer surface of components, e.g. main shaft, hub, generator, and casted iron components
TEKNOZINC Series Epoxy Zinc
TEKNOPLAST PRIMER Series Epoxy
TEKNODUR Series Polyurethane
Inner surface of components, e.g. gearbox
TEKNOPLAST PRIMER Series Epoxy
Outer surface of steel components, e.g. flange joints
TEKNOZINC SS Series Zinc Silicate
Outer surface of glass fiber components, e.g. nacelle 
TEKNODUR PRIMER Series Polyurethane
TEKNODUR Series Polyurethane

 

Courtesy of ABB

LIÊN HỆ

Kenneth Khoo
Sales Director, Machinery
kenneth.khoo@teknos.com

ASK FOR A SPECIFICATION

Renewable Energy

Teknos Solutions for Wind Turbines

Download Brochure

Bạn có muốn cập nhật thông tin mới nhất về công nghệ sơn hàng đầu châu Âu? Hãy đăng ký để nhận thông tin!

Đăng ký nhận tin tức Painting News