Giải pháp sơn phủ của Teknos cho các nhà máy điện hạt nhân

Sơn dùng trong nhà máy điện hạt nhân là loại sơn cao cấp, đặc biệt. Chất lượng của chúng được kiểm chứng thông qua các chương trình kiểm tra rất khó khăn.

Hệ thống sơn phủ của Teknos cho nhà máy điện hạt nhân dùng cho bề mặt kim loại và khoáng chất đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu quốc tế mới nhất, chẳng hạn như STUK-YTO-TR 210 (Quyền an toàn bức xạ và hạt nhân) và TBY (Quy định kỹ thuật để xử lý bề mặt).

 

Hệ thống sơn phủ của Teknos cho nhà máy điện hạt nhân

Nhà máy điện hạt nhân - Hệ thống sơn phủ cho bề mặt khoáng chất
 
 
TEKNOPOX AQUA V FILL A Trám bít < 2 mm Tường và trần, các khu vực được kiểm soát
TEKNOPOX AQUA V TIX A 80 μm
TEKNOPOX AQUA V A 80 μm
TEKNOFLOOR AQUA 110F A 3 x 60 μm Sàn khu vực được kiểm soát
TEKNOFLOOR PRIMER 5730 A Sơn lót Sàn bên ngoài khoang, khu vực được kiểm soát
TEKNOFLOOR 5600 A 2–4 mm
TEKNOFLOOR PRIMER 5740 A Sơn lót  

 Sàn bên trong khoang, khu vực được kiểm soát (DBA đã được phê duyệt)

TEKNOFLOOR 5610 A  2–4 mm
Nhà máy điện hạt nhân – Hệ thống sơn cho bề mặt kim loại
 
 
INERTA PRIMER 5 A  80 μm Khoang thép bên trong, khu vực được kiểm soát
Đường ống bên ngoài (không ngưng tụ)
INERTA 51 A  80 μm
INERTA 50 A  40 μm
TEKNOPLAST HS 150 A  3 x 100 μm Đường ống bên ngoài (trong điều kiện ngưng tụ liên tục), khu vực được kiểm soát
INERTA 160 A  500 μm Các đường ống và bể chứa chìm trong môi trường vận hành, các khu vực được kiểm soát
INERTA 160   2 x 500 μm Đường ống dẫn nước biển, khu vực không được kiểm soát
 INERTA 165 A  2 x 250 μm Các đường ống và bể chứa chìm trong môi trường vận hành, các khu vực được kiểm soát
TEKNOZINC 90 SE A  50 μm Các bộ phận nhúng trong bê tông, khu vực được kiểm soát, tấm neo, khung thép
INERTA 51 MIOX A  30 μm
 TEKNOPLAST HS 150 A  120 μm

  

All photos by TVO

LIÊN HỆ

CONTACT US

Business Development and Sales
Representative

ASK A QUESTION

NUCLEAR POWER PLANT PAINT SYSTEMS

Teknos' high-class paint systems for metal and mineral surfaces in nuclear power plants

Download brochure

Bạn có muốn cập nhật thông tin mới nhất về công nghệ sơn hàng đầu châu Âu? Hãy đăng ký để nhận thông tin!

Đăng ký nhận tin tức Painting News